Tilbake

Newton nettverksmøte i Trondheim

Så har vi møttes for 4. gang til Newton nettverksmøte og denne gang i Trondheim. Med strålende vær som bakgrunn møttes 35 engasjerte realfagsvenner til to dager med faglig påfyll, erfaringsutvekslinger og godt sosialt lag.
I løpet av disse to dagene presenterte flere Newton-rom etablerere sine prosjekt og vi fikk høre om det faglige mangfoldet som finnes. Det er et bredt spekter av Newton-rom og i alt 13 Newton-rom under etablering og i drift var representert blandt de 35 deltakerne. Det finnes totalt 29 Newton-rom initiativ i Norge hvorav 10 er i drift og 19 under etablering.

Fire av Newton-rom etablererne ble på forhånd oppfordret til å beskrive sine prosjekt. Bjørnar Smines fra Namsos, Annette Ekmann fra Harstad, Marianne Kjeldsberg fra Alta og Kjell Hansen fra Beiarn. I tillegg kom Newton-rom etablererne fra Drammen, Nannestad og Meløy til ordet.

Nettverksmøtet hadde denne gang fokus på metoder i undervisningen og Anders Isnes var først ute. Han gav oss en innføring i viktige elementer å fokusere på ved metodevalg. Hva gir god læring og hvordan finne fagenes iboende metode for kunnskapsbygging. Vi fikk høre litt om den nye læreplanen og hvordan den er tenkt brukt, med sine styrker og mangler.

 

Leif Lømo, StatoilHydro holdt et engasjerende innlegg og fremla StatoilHydros satsning på rekruttering og hvorfor de har tro på Newton som konsept. Atle Kjærvik, leder Vitensenteret i Trondheim gav oss en presentasjon av planer og ideer i forbindelse med det nye vitensenteret som planlegges i Trondheim.

Utpå dagen gikk vi til NTNU Vitenskapsmuseum hvor Newton-rommet i Trondheim er under etablering. Her fikk se en ny variant av et Newton-rom. En story skal ligge i bunnen og gi et spennende forløp gjennom undervisningsopplegget og man vil komme innom et spekter av metoder i undervisningen. Rommets oppbygging og design skal invitere til aktivitet og gode læringssituasjoner, i tillegg til at det skal underbygge storyen. Vi fikk også prøve oss på noen faglige utfordringer og eksempler på undervisningsaktiviteter med noe av utstyret som foreløpig finnes der.


Det er utviklet en Newton Læringsportal som en forgreining av newton.no. Denne er som utgangspunkt utviklet til Newton-rommet i Trondheim – men skal etter hvert tilpasses hele Newton-nettverket. Målgruppene er elever, besøkslærere og Newton-lærere. Læringsportalen vil inneholde oppgaver og informasjonsmateriell knyttet til rommenes aktuelle undervisningsmoduler. Etter hvert vil også hele evalueringssystemet ligge her.

Kveldens sosiale samling startet rett etter omvisning og utprøving i Newton-rommet. Vi ble delt inn i nye grupper og fikk ei ny utfordring som gikk ut på å bygge den raskeste bilen. Konkurranseinstinktene var lett å lokke frem, - og det samme var heldigvis smilene. Det gikk slag i slag og klokken 20.00 var det tid for middag på Aisuma. God mat og drikke i tillegg til mange entusiaster med godt humør ble til en veldig trivelig kveld.Møtet fortsatte fredag morgen. Lotta Johansson, leder ved Navet i Borås demonstrerte med både seg selv og alle oss som var til stede hvordan drama med fordel kan benyttes som  metode i undervisningen. Vi fikk presentert hvordan Navet har utviklet en spesialkompetanse på drama i formidlingen. Sesjonen ble avsluttet med gruppearbeid hvor vi skulle skissere Newton moduler basert på drama som metode.

Per Oscar Schjølberg, undervisningssjef Bodø kommune holdt et innlegg om hvorfor en skoleeier bruker ressurser på Newton-rom. Vi fikk en levende beskrivelse av hvilke hensyn en skoleeier må ta, hvordan man må prioritere og hvordan man med et løsningsorientert sinn kan finner veier for uortodokse løsninger.

Arne Fjalstad, dekan ved profesjonshøgskolen i Bodø presenterte det nye studiet ved Høgskolen i Bodø: ”Newton-rommet som læringsarena”. Studiet retter fokus mot forskerspiren, teknologi og design, fenomener og stoffer i naturfag og måling i matematikkfaget. Ved hjelp av teori, ulike metodevalg og bruk av åpne spørsmål vil nye underisningsformer ta form og man vil gjennom studiet få innsikt i hvordan en kan utnytte ulike læringsarenaer i realfagsundervisningen.

Ved slutten av dagen gikk vi igjennom kvalitetssystemet i Newton. Dette er ved å bli fedig og skal være til hjelp i å sikre, spisse og tydeligggjøre kvaliteten i Newton. Før utgangen av mai skal Newton-rom etablererne fylle ut sine respektive digitale rapportskjema. Disse skal danne grunnlag for en revidert struktur blant Newton-rommene. I tillegg vil rapportskjemaene gi bedre grunnlag for å bistå Newton-rom etablererne i å holde og heve kvaliteten.
 
Nettverksmøtet ble avsluttet med en kort oppsummering og tilbakemeldinger. Vi takker for denne gang og ser allerede frem til neste møte ☺
Publisert: 18. mai 2009