Tilbake

Newton nettverkssamling 2011 er vel overstått! Se innhold her.

Årets samling er den 6. i rekken og 40 realfagsentusiaster møttes for å utveksle erfaringer og la seg inspirere.

Foto: FIRST Scandinavia

Daglig leder i FIRST Scandinavia, Per-Arild Konradsen, åpnet samlingen med velkomst og kort presentasjonsrunde av Newton-rommene i Norge. De fleste var representert på samlingen, men kollisjon med høstferie gjorde at noen var forhindret fra å komme. Form og innhold på nettverksmøtene tilpasses behov og etterspørsel og i årets møte var det satt av god tid til erfaringsutveksling og diskusjon. Ellers er det en miks av praktiske aktiviteter, innlegg og sosial samling. Det ble også satt fokus på viktige faktorer som er med på å gi kvalitet i Newton-rommene. Det kan være kvalitet på Newton-moduler, transportordninger, rommets utseende og funksjonalitet, drift, prosjektgruppe og tid til videreutvikling med mer.

Kjersti Gylseth og Odd Rikard Bredal fra Newton Steigen presenterte sine moduler med nordlys og romfart
som tema. De beskrev sitt samarbeid med næringsliv, sin driftsform og plan for framtiden.

Etter en praktisk økt med rakettbygging dro vi til Bratten aktivitetspark som ligger på Bodøs gamle søppelfylling. Her ble ti selvbygde raketter skutt 3-400 meter opp.

Deretter gikk turen til Norsk Luftfartsmuseum. Vi fikk høre om museets formidlingsarbeid og møtte Al-Khwârizmî som tok oss med til Bagdad. Dette er en matematikk-utstilling som er fylt med mange aktiviteter og spill som gir matematisk inspirasjon og utfordringer.

Dagen ble avsluttet med middag.

Dag to fikk vi først høre nytt og relevant fra fra “Naturfags-Norge” ved Anders Isnes som er leder for Naturfagsenteret. Vi fikk bl.a. høre om stortingsmelding 22 hvor det legges føringer for en mer praktisk og variert opplæring, og hvor det framgår at valgfaget kommer tilbake på ungdomsstrinnet. Dette står det mer om i St.meld. 22 - Motivasjon - Mestring - Muligheter. VI fikk også høre om forskningsprosjektet som skal forske på læring i ulike læringsarena, som f.eks. vitensentre. Les Anders' presentasjon lenger nede på siden.

Annette Ekman fra Newton-rommet i Harstad ga oss innblikk i deres moduler og hvordan de har knyttet digitale verktøyet til praktiske aktiviteter i alle sine undervisningsmoduler. Dette er en metode for å oppsummere læring etter praktiske aktiviteter. Presentasjonen om Newton-rommet i Harstad, og brukerveiledning til photostory ligger lenger ned på siden.

Sonja Mork fra Naturfagsenteret satte fokus på grunnleggende ferdigheter i naturfag. Det er mange muligheter for å arbeide med lesing og skriving også i slike fag, og ikke bare i norsk. Hun ga oss et innblikk i hvordan elever kan presentere emner gjennom brosjyrer. Mal til brosjyre og mer informasjon finner dere på denne nettsiden. Sonjas presentasjon ligger også tilgjengelig lengre ned på siden. Hun har sammen med Wenche Erlien skrevet en bok om Språk og digitale verktøy i naturfag. Interessert i boka, les her.

Per-Arild avsluttet samlingens formelle program med et foredrag om tankegangen bak sponsorarbeid.

Siste timen av nettverkssamlingen var en uformell undringstime hvor det var satt opp datamaskiner på kontoret til FIRST Scandinavia, og de som hadde spørsmål angående newton.no fikk hjelp og svar på dette.

Det har vært to flotte dager, og vi ser virkelig fram til å samle nettverket til neste år! I mellomtiden gleder vi oss til fortsatt god dialog med dere i nettverket.Foto: FIRST Scandinavia


Du kan laste ned en PDF med flere bilder her


Her kan du laste ned presentasjonene fra Newton nettverkssamling 2011


Nytt fra "Naturfags-Norge"
Anders Isnes, leder Naturfagsenteret. Her

Presentasjon av Newton-rommet i Harstad.
Her

Brukerveiledning til photostory.
Fra innlegget til Annette Ekman. Her.

Kule korte tekster
Sonja M. Mork, Naturfagsenteret. Her

Nordlys og romfart fra Newton Steigen
Kjersti Gylseth og Odd Rikard Bredal.
Nordlys - Her
Romfart - Her
Newton Steigen - Her

Publisert: 13. oktober 2011