Tilbake

Newton nettverkssamling 2013 - to inspirerende dager sammen med nettverket!

66 deltakere tok turen til Bodø 28.-29. oktober for å dele erfaringer og la seg inspirere til å forsette sitt arbeide med Newton.
Dagene startet med et forrykende foredrag av Jan Fredrik Karlsen, manager, foredragsholder og tv-personlighet, kjent fra bl.a. Idol på TV2 (bildet nedenfor). Med glødende entusiasme fortalte han sin historie, om hvordan han har lyktes og hvordan vi alle kan lykkes ved å identifisere indre drivkrefter, - snu ulemper til fordeler og fokusere på å etterlate positive spor på vår vei. Jan Fredrik slår fast at; - Mulighetene skapes når vi ikke selv er tilstede!


 

Daglig leder i FIRST Scandinavia Per-Arild Konradsen, trakk paralleller mellom Jan Fredriks foredrag og Newton-rommenes fokus og arbeid. I ”landet-rundt-presentasjonen” fikk vi se og høre litt om mangfoldet i Newton-rommene.

Det er nå 15 rom i drift, 9 i piloteringsfase og 6 under etablering. Flere av rommene utvider etter hvert sine tilbud, og ønsker å tilby et bredere spekter av moduler og aktiviteter. Mange fokuserer i tillegg på å markedsføre sitt Newton-rom ved å tilby aktiviteter og besøk også utenfor skoletid.
I fjor inngikk FIRST Scandinavia samarbeidsavtaler med Forskerfabrikken og Nordnorsk vitensenter. Målet er at de Newton-rommene som ønsker det, enklere kan skape større aktivtet og tilby gode aktiviteter også utenfor skoletiden. I løpet av året som har gått har flere Newton-rom bl.a. gjennomført spennende realfagskvelder, sommerskoler og forskerkurs som følge av dette. Det er etablert lokale samarbeid med både Forskerfabrikken, Nordnorsk vitensenter og ellers andre lokale aktører.  

Vi fikk presentert erfaringer fra samarbeid med Forskerfabrikken av Newton-rommene i Harstad, Mosjøen og Sandnessjøen. Fra Newton-rommene i Alta og Steigen fikk vi presentert erfaringer med aktiviteter fra Nordnorsk vitensenter. Alle kom med gode historier, og kunne fortelle om svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og foreldre.    

Heidi Meland, daglig leder for Kunnskapssenteret i Gildeskål, og leder for Newton-rommet i Gildeskål, presenterte prosjektet Marint forum som ble initiert for blant annet å utvikle kyst – og havbruksmoduler. Heidi har hatt prosjektledelsen, og i løpet av året er det utviklet fire nye moduler, hvorav tre av disse nå er utprøvd og godkjent.

En av disse modulene, Salmo Salar, er utviklet av Leonie Johann, biolog og prosjektleder i FIRST Scandinavia.
Hun fortalte kort om modulen, før alle fikk gå i gang og prøve seg som elever. Lakseyngelen ble først tegnet, og målestokken beregnet. Deretter var det klart for dissekering, studering og identifisering av ulike innvoller. I stereolupen skulle vi se på gjeller og annet spennende. Se modulen i sin helhet i vedlegg nederst.Etter den praktiske økta var det faglige programmet for dagen over. Det ble nå anledning til sosial sammenkomst og ei trivelig stund i kontorlokalene våre, før vi fortsatte det sosiale med felles middag om kvelden.


Dag to ble startet av Anders Isnes fra Naturfagsenteret som fortalte nytt og relevant fra Naturfags-Norge. Det viktigste var nok den reviderte læreplanen i Naturfag, - og vi fikk en rask gjennomgang av denne. Anders anbefalte alle å skrive ut og laminere et tosidig dokument hvor innholdet i læreplanen er sammenfattet. 5E-modellen (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) er også et anbefalt verktøy. 5E-modellen kan være til god hjelp under planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Se vedleggene nederst.

Rigmor Angler, konseptkoordinator i Newton,  informerte om verktøyene i konseptet, hvilken hjelp Newton-rommene kan forvente å få, og også hvilke produkter som er mulig å få kjøpt.

Ingvill Berg, Newton-modul koordinator, kom inn på evalueringssystemet, beskrev arbeidet med kvalitetssikring av moduler, og gikk gjennom listen av godkjente moduler. Se vedlegg nederst.
 
Fra Newton-rommene på Fauske, i Narvik, i Mosjøen og på Sortland fikk vi beskrevet hvordan de drifter rommene, hvilke aktiviteter de har og planene fremover. Se vedlegg nederst.

Dette ble innledningen til gruppediskusjoner og erfaringsutveksling. Etter oppsummering og avslutning av felles agenda, ble nettverkssamlingen avsluttet med tre parallelle sesjoner; Møte for Newton Engia-rom, Marint forum med fokus på kyst og havbruk, og generell info om newton.no med muligheter for å teste og spørre om det man måtte lure på. 


Vi i FIRST Scandinavia vil takke for to flotte dager. - Vi ser ser fram til å fortsette den gode dialogen med dere i nettverket, og ikke minst til å samle alle igjen til neste år!


Her kan du laste ned presentasjoner mm. fra Newton nettverkssamling 2013

 

Per-Arild Konradsen, FIRST Scandinavia
Innledning og Norge rundt, Newton-nettverket 2013 

Heidi Meland, Kunnskapssenteret i Gildeskål/Newton Gildeskål
Utvikling av nye moduler innen kyst og havbruk

Ola Vie, Newton Marinrom Frøya
Om modulen << Frisk som en fisk>>

Leonie Johann, FIRST Scandinavia
Intro til Salmo Salar-aktivitet
Modulen Salmo Salar

Anders Isnes - Naturfagsenteret
5E-modellen
Presentasjon
Revidert læreplan

Per Olaf Johansen, Newton Fauske 
Newton Fauske

Anne Oseng Perjord, Newton Mosjøen
Newton Mosjøen

Marita Svartsund, Newton Vesterålen
Presentasjon av Newton Engia, Statoil energirom Vesterålen

Rigmor Angler/ Ingvill Berg, FIRST Scandinavia
Verktøy, maler, produkter, evaluering, kvalitetssikring og moduler

Oppsummering etter diskusjon og erfaringsutveksling


Publisert: 30. oktober 2013