Newton stimulerer nysgjerrigheten på realfag

Trøndelag Forskning og Utvikling AS publiserte i dag en rapport som konkluderer med at Newton-rommet er en viktig fellesressurs som styrker elevens interesse for realfag og naturfaglig problemstillinger. Enkeltskoler har ikke mulighet til å ha et tilsvarende tilbud og det er et unisont ønske fra lærerne om at tilbudet videreføres - og gjerne styrkes!
Newton stimulerer nysgjerrigheten på realfag
Tilbake

Evalueringen er utført på oppdrag fra Steinkjer kommune og er basert på dokumentanalyser, en e-post basert spørreundersøkelse, samtale med/intervju av lærere og observasjon av undervisningen. Forskningen er utført av Roald Lysø (Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.) og Niels Arvid Sletterød (Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.) ved Trøndelag Forskning og Utvikling AS [TFoU].

Trøndelag Forskning og Utvikling AS [TFoU] ble stiftet i 2005, og er et regionalt forskningsinstitutt som driver anvendt og handlingsretta forskning og gjør regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige fagområder.

Konklusjon
Alle grunnskolene i Steinkjer er brukere av Newton-rommet og det er etterspurt. Det er unisont ønske om at Newton-rommet bør bestå som et realfagstilbud. Rapporten anbefaler at Newton-rommet bør være et ressurssenter i kommunen. En permanent finansiering er viktig for å skape trygghet for at tiltaket består – og for langsiktig planlegging og utvikling i tillegg til at stillingsressursen bør økes.

Les TFoU sin egen nettsak her (weblink)

Last ned hele forskningsrapporten (64 sider PDF)

 

 

Publisert: 9. juli 2018