Ny og bedre modul

Høsten 2018 startet Newton-administrasjonen på revidering av undervisningsmodulen “Roboter og matematikk”. Nå er den tilgjengelig for alle i nettverket.
Ny og bedre modul
Tilbake

I samarbeid med forskerne Fredrik Rusk og Wenche Rønning fra Nord Universitet har Newton arbeidet etter Lesson Studies-metoden. I utviklingsprosessen har vi brukt filming og analysering av undervisning med elever. Resultatet er en godt testet modul med et større fokus på matematikk, og et større læringsutbytte.

Roboter og omkrets, som den reviderte utgaven heter, har blitt en matematikk-modul med vekt på matematiske samtaler og utforsking av strategier for å beregne omkrets av to-dimensjonale figurer. Elevene jobber i par hele dagen.

Modulen varer 4 timer, og består av 3 aktiviteter som bygger på hverandre.

Aktivitet 1: Omkrets av sirkel. Elevene skal beregne og teste ut hvor langt en robot vil kjøre ved ulikt antall rotasjoner på hjulene. De skal presentere sine strategier for de andre, og Newton-lærer legger vekt på strategivalg i oppsummeringen. Klasselærer er med på å overvåke strategier i denne aktiviteten.

Aktivitet 2: Nærmest mulig LEGO-mannen. Elevene skal definere hvilke matematiske opplysninger de trenger for å få en robot til å kjøre så nært en LEGO-mann som mulig. De skal beregne antall rotasjoner uten å prøve dette i praksis. Elev-gruppene viser resultatet til Newton-lærer.

Aktivitet 3: Kjør figuren. Hvert elev-par planlegger og lager en figur med teip på gulvet. Roboten skal programmeres til å kjøre på figurens sider, og elevene skal beregne figurens omkrets. Noen grupper presenterer arbeidet for hverandre. Oppsummering i plenum.

Roboter og omkrets skal utfordre elevene til å diskutere, argumentere for egne valg og la elevene utvikle og prøve ut ulike løsningsstrategier i aktivitetene. Newton-lærer hjelper elevene til å vurdere hvilke strategier som er mest effektive og bruker oppsummeringene til å fokusere på elevenes løsningsmetoder, ikke på "riktig svar".

Alle Newton-rom som tidligere har brukt "Robot og matematikk" oppfordres til å gå over til den reviderte versjonen.


Publisert: 25. mars 2019