Nye lærere i nytt opplæringsløp

I 2019 forbedret vi opplæringen av nye Newton-lærere. På onsdag var det samling i Bodø.
Nye lærere i nytt opplæringsløp
Tilbake

Hvert år er det en naturlig tilstrømming av nye Newton-lærere til nettverket. Noen kommer som følge av nyetablerte rom, andre fordi skoleeierne øker stillingsprosenten i et eksisterende rom, mens noen tar over etter en annen lærer. For å sikre kvaliteten på opplæringen, har Newton-administrasjonen valgt å omstrukturere den. 

Løsningen har blitt et tredelt løp. De to første delene skjer via videosamtaler på nett. Den tredje og avsluttende delen er et dagskurs i Bodø. 22. januar møttes 13 nye lærerne på Newton Flight Academy.

Muligheter og utfordringer
Daglig leder i FIRST Scandinavia Stian Elstad ønsket deltakerne velkommen til Bodø, oppdaterte kort hva administrasjonen jobber med før det ble en presentasjonsrunde av deltakerne.

Første økt fokuserte på hva det vil si å være Newton-lærer, og den erfaringsutvekslingen ble ledet av Markus Bjerknes.

Undervisningen i Newton-rom skal være i tråd med læreplanene. Newton-modulene er undervisningsopplegg som er utviklet i Newton-nettverket og kvalitetssikret av det pedagogiske teamet i FIRST Scandinavia i samarbeid med NTNU Skolelaboratoriet. Kjersti Gylseth redegjorde for hvilke tilpassinger av modulene Newton-lærerne kan gjøre, og hvor grensen går før endringene krever ny godkjenning. Hun beskrev også hvordan administrasjonen jobber med Fagfornyelsen, og hvilke endringer den kommer til å tvinge fram i modulbiblioteket.

Siden opplæringen fant sted på Newton Flight Academy, ga Newton-lærerne fra Bodø en kort introduksjon til modulen Til værs med tall - Et luftig oppdrag
 før deltakerne fikk seg en luftetur i simulatorene.
 
Å drifte et Newton-rom består av mer enn å undervise i realfag. Ingvill Berg gikk gjennom hvilke kriterier som må oppfylles for å være et Newton-rom, avtaler og kontrakter som kreves og anbefalinger for god drift.
 
Dagen ble avsluttet med en oppfriskning av GDPR fra Stian A. Olsen. Han informerte også om hvordan det er ønskelig at rommene markedsfører undervisningstilbudet sitt.

 

Publisert: 24. januar 2020