Rekordhøy deltakelse

Den 14. Newton nettverkssamling hadde imponerende mange deltakere, faktisk så mange at vi måtte løfte fotografen rekordhøyt for å få alle med i gruppebildet.
Rekordhøy deltakelse
Tilbake

I Newton får vi kontinuerlig inn svar fra elever som har vært i et Newton-rom og fått praktisk realfagsundervisning. Med 40 300 elevbesøk, og 5 timer undervisning per undervisningsdag blir det 201 500 undervisningstimer som elevene kan evaluere. Det er både tankevekkende og rørende å lese det elevene skriver, og årets samling startet med en film med et utvalg sitater fra forrige skoleår. Deretter ønsket daglig leder i FIRST Scandinavia, Stian Elstad velkommen. Deltakerne fikk en kort oppsummering av det som har skjedd siden sist. De som representerte Newton Sunndal, Newton Nordre Follo og Newton Brønnøy fikk en ekstra oppmerksomhet som nye i nettverket, mens veteranene fra Alta, Fauske, Trondheim og Nannestad ble markert fordi de har vært i drift i hele 10 år! 

Fra flau til profesjonell
Simen Spurkland er lærer i ungdomsskolen i matematikk, musikk og samfunnsfag. I tillegg holder han foredrag om matematikkdidaktikk, bruk av digitale verktøy og læreres profesjonalitet. Han snakket om hvordan hans egen reise fra flau til profesjonell lærer har vært gjennom karrieren. Det kunne virke som flere i salen kjente seg igjen, for det ble nikket anerkjennende da han delte sine betraktninger.

Newton-moduler
Kjersti Gylseth og Ingvill Berg fra Newton-administrasjonens pedagogiske personell snakket om hjertet i Newton; de delbare og godkjente undervisnings-modulene. Litt nåværende status, og hvordan de ser for seg jobben når Fagfornyelsen trer i kraft. I forkant av samlingen hadde deltakerne svart på en enkel undersøkelse som avslørte at nettverket er en allsidig og svært kompetent gjeng med tilsammen 1222 års ansiennitet! Det skal gå bra å drive modulutvikling og revidering etter Fagfornyelsen med slike ressurspersoner i nettverket.

Faste innslag
Per-Odd Eggen, førsteamanuensis og leder for NTNU Skolelaboratoriet, har de siste årene blitt et fast punkt på nettverkssamlingene. Med sedvanlig glimt i øyet fortalte han hvilke konsekvenser Fagfornyelsen bør ha for Newton, og hvordan man kan vurdere praktiske aktiviteter.

Matematikksenteret var denne gang representert med universitetslektor Harald Sande som presenterte GeoGebra og Kikora-prosjektet. I Tre historier fra Newton-nettverket hadde Newton-administrasjonen utfordret Newton-rommene i Larvik, Hammerfest og Voss til å gi et innblikk i sin hverdag. Med ingredienser som kakeboks, film og magneter fikk de godt fram at hverdagen som Newton-lærere er variert.

I parallellsesjonene var det ekstra rom til å bli kjent en av følgende moduler:

"Bee-Bot og humleliv". Målgruppe: 4-5 åringer. 

"Aksjon: Redning - Blokkprogrammering med WeDo 2.0". Målgruppe: 4. trinn (Fagfornyelsen)

"Fart og akselerasjon". Målgruppe: 10. trinn (LK-06). 

"Solceller og solfangere". Målgruppe: Vg1 (LK-06).

Forskning
Fredrik Rusk, førsteamanuensis ved Nord Universitet, presenterte data fra forskningsprosjektet som har vært gjort i Newton. Han og førsteamanuensis Wenche Rønning, også fra Nord Universitet, har blant annet studert det som skjer i gruppearbeid i Newton-rom. Målet var å øke forståelsen for dynamikken i denne arbeidsformen og bedre avdekke strategier og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon som elevene må trene på for å lykkes med gruppearbeid. Ved hjelp av blant annet transkripsjon fikk nettverket innblikk i noen av prosessene de hadde observert, og vi ble også presentert for funn. Artikkelen er publisert og har Open access. Link nederst på siden.

Til sist sørget Knut Folkestad, kjent fra Nitimen på NRK, for en alt annet enn faglig avslutning på det hele. Vi håper deltakerne har hatt det like inspirerende og hyggelig som oss, og at endringene vi har gjort etter tidligere tilbakemeldinger har ført til en ennå bedre opplevelse.

Vi ser fram til neste gang vi møtes!

Linker:
Group work as an arena for learning in STEM education: negotiations of epistemic relationships, Fredrik Rusk og Wenche Rønning
 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2019.1638194

Skolelaboratoriet – NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag
https://www.ntnu.no/skolelab

Matematikksenteret
https://www.matematikksenteret.no/

 

Publisert: 25. oktober 2019