Ringsaker på Newton-kartet!

Ringsaker kommune skal etablere et Newton-rom i Gudahlgården i Brumunddal- med åpning allerede høsten 2019!
Ringsaker på Newton-kartet!
Tilbake

«Dette vil bli et viktig bidrag for å pirre unger og ungdoms nysgjerrighet for realfag og teknologi» sa kommunalsjef Anne Kari Thorsrud til Hamar Arbeiderblad da nyheten ble sluppet.

Næringssjef Tor Rullestad takket Sparebankstiftelsen Hedemark og Hedemark fylkeskommune for drahjelp i realiseringen. «Denne støtten er uvurderlig, og vi er veldig takknemlige for at de deler vårt syn på viktigheten av et slikt senter i Ringsaker»

«Newton-rom er et veletablert konsept som finnes mange steder i landet. Vi har ved selvsyn sett hvor motiverende og lærerik denne undervisningsformen er» utdyper Kristin Vitsø Bjørnstad i Sparebankstiftelsen Hedemark i sin pressemelding.

I uke 10 var en delegasjon fra kommunen på befaring i Bodø. Terje Melheim (skolefaglig rådgiver), Anne Kari Thorsrud (kommunalsjef) og Anette Kjelsrud (ressursperson PR realfag) fikk en god gjennomgang av Newton-konseptet og prinsippene for undervisning i Newton-rom og hva som ligger i etableringsprosessen.

De fikk også besøkt Newton Bodø og Newton Flight Academy før dagen ble avsluttet med en oppsummering og veien videre.

Det er gledelig at både kommune, fylke og næringsliv ønsker å gi barn og unge i Ringsaker gode realfags opplevelser. 

Publisert: 18. mars 2019