Tilbake

To flotte kursdager i Stjørdal

27. og 28. mars tok Newton-rommet i Stjørdal i mot 25 deltakere fra 17 ulike Newton-rom. Årets tema var utforskende arbeidsmåter.

Vi startet med felles lunsj i Kimen kulturhus, og vertskapet i Newton Stjørdal viste oss deretter det flotte Newton-rommet som er lokalisert i kulturhuset. 

Resten av samlingen ble brukt med fokus på utforskende arbeidsmåter. Hva vil det si å jobbe utforskende? Hva oppnår vi med en slik arbeidsmåte, og hvordan vet vi om aktiviteter er utforskende? Kari Beate Remmen fra Universitetet i Oslo hadde regien første dag, og vi vekslet mellom teori og diskusjonsoppgaver innenfor tema.

Dagen ble avsluttet med middag på hotellet. 

Tirsdag var det workshop og Newton-lærerne jobbet med oppgaver knyttet til tema. Fokuset var på aktiviteter og Newton-moduler som gjennomføres i rommene. Deltakerne så spesielt på hvordan læringsaktivitetene er planlagt og gjennomføres. Stimulerer de til de tankeprosessene vi ønsker? Hvis ikke, hvordan kan vi endre dem slik at de gjør det?

Det var mange og interessante diskusjoner, og mange ideer for videre arbeid ble delt. Vi takker Aina, Trond og Torhild i Newton Stjørdal for flott vertskap, og alle deltakere for stort engasjement og gode diskusjoner! 

 

Presentasjonen til Kari Beate Remmen.

Kort film fra kursdagene.

 

Noen bilder fra samlingen

Publisert: 29. mars 2017