To flotte kursdager i Verdal

20. og 21 mars deltok 22 Newton-lærere fra 14 ulike Newton-rom på årets kurs for nettverket.
To flotte kursdager i Verdal
Tilbake

Tema var Geogebra og matematikkdidaktikk, og Newton Verdal ved Per Håvard og Ole-Magnus var vertsskap. De innledet disse to dagene med en omvisning og presentasjon av det de tilbyr barnehager og skoler. Newton-rommet er lokalisert i Verdal Industripark ved Aker Kværner Verdal.

Første kursdag ble brukt med fokus på praktisk utforsking av mulighetene i det digitale matematikk-verktøyet GeoGebra. Universitetslektor Susanne Stengrundet fra Norsk GeoGebra-institutt/Matematikksenteret hadde regien første dag, og vi ble bedre kjent med GeoGebra gjennom en rekke oppgaver tilpasset alle kunnskapsnivå.


Motivasjon og samtaletrekk var tema for andre kursdag. Kjersti Wæge og Morten Svorkmo fra Matematikksenteret fokuserte på hvordan man skal ivareta en god samtale, og legge til rette for motivasjon, mestring og læring i klasserommet. Vi vekslet mellom teori, gruppearbeid og modellering innenfor tema. 

Det var mange og interessante diskusjoner, og ideer for videre arbeid ble delt. Vi takker Per Håvard og Ole-Magnus i Newton Verdal  for flott vertskap, og alle deltakere for stort engasjement og gode diskusjoner. 

Publisert: 21. mars 2018