To ordførere - et felles løft!

Da Newton Nordre Follo åpnet tirsdag 3. september tyvstartet det et samarbeid som egentlig ikke trer i kraft før 1. januar 2020.
To ordførere - et felles løft!
Tilbake

Oppegård kommune og Ski kommune skal slås sammen til Nordre Follo kommune fra januar 2020. Som et positivt fellesprosjekt for de to kommunene, besluttet politikerne i felleskap å etablere et Newton-rom.

“Vi fikk faktisk idèen av vår danske vennskapskommune Hvidovre i Danmark. De har hatt svært gode erfaringer med sitt rom” - kunne Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold fortelle Oppegård Avis.

For å sikre kontinuitet og engasjement er planen at elevene skal ha en hel skoledag i Newton-rommet på barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. En god plan som sikrer at alle elever er garantert minst 3 besøk i Newton-rommet i løpet av grunnskolen.

Kolben kulturhus på Kolbotn ble valgt som lokasjon. Det synes Ski-ordfører Hanne Opdan er knall. “Hit er det enkelt å ta toget fra Ski, og Kolben er et flott kraftsenter for kultur og en stor møteplass, så det er naturlig å legge det hit”.

“I tillegg bygger dette oppunder tanken om å utvikle Ski og Kolbotn som tvillingbyer. Det betyr ikke at begge steder skal få de samme funksjonene, men det er viktig å utvikle begge steder med gode tjenester” la Sjøvold til.

Åpningen av rommet startet med at den lokale prosjektlederen Gro Aarskaug og stifter av FIRST Scandinavia, Per-Arild Konradsen, ønsket velkommen. 

Deretter delte Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård og Hanne Opdan, ordfører i Ski på æren med å foreta den offisielle åpningen. Etter at  “filmboks-kanonen" var avfyrt ble mulighet for de inviterte å inspisere rommet.

Newton-lærerne Espen Langaas og Linn Anette Haug demonstrerte undervisningsopplegg og aktiviteter sammen med elever fra 8. og 9. trinn ved Flåtestad og Ski skole.

“Her blir det mye kreativitet, nytenkning og erfaring - virkelig et sted for spennende og variert undervisning" kunne Hanne Opdan konkludere med etter åpningen.

Vi gratulerer både Oppegård og Ski, og gleder oss til å se Newton Nordre Follo sitt bidrag inn i Newton nettverket!


Foto: Oppegård kommune og FIRST Scandinavia

Publisert: 4. september 2019