Tilbake

Vel gjennomført kurs i NXT Robotprogrammering

16 ivrige deltagerne fikk øvet seg i robotprogrammering og ble kjent med Green City Challenge. Dagen ble tradisjonelt avsluttet med en livlig konkurranse.
De fleste kursdeltakerne var Newton-lærere og alle skulle lære noe nytt - uansett kunnskapsnivå. Nybegynnerne fikk en grundig opplæring i robo-programmering og kunne øve seg etterpå, mens deltagerne med forkunnskaper kunne øve seg med mer avanserte oppgaver til NXT-en.
I løpet av dagen fikk alle deltagerne innføring i Green City Challenge, som er godt egnet til NXT-programmering på ulike nivå. Nivå 1 krever ikke mer enn enkel robotprogrammering, mens nivå 2 og 3 krever mer avansert bruk av ulike sensorer.

Green City inneholder både en trenings- og en utfordringsmatte. Siste består av ulike installasjoner som er knyttet til fornybar energi - som for eksempel en vindturbin og en demning. 
Flere kommenterte at de lærte mye nyttig om NXT-programmering og kom dermed et godt steg videre.

Kurset foregikk i Newton-rommet ved Vitensenteret i Steinkjer og vi ble ønsket velkommen av pedagog og Newton-lærer Elisabeth Erle Borg. Hun fortalte om alle de spennende aktivitetene som tilbys besøkende, - både voksne og barn.

Vi ble vist rundt og fikk ta en nærmere titt på Newton-rommet og resten av vitensenteret - som inneholder mange flotte installasjoner. Newton-rommet tilbyr Newton-modulene Roboter - i liv og lære!,  Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, Mekanisk leke og Elektrisitet og strømkretser.
Mandag kveld hadde vi en felles middag og hyggelig samvær.


Tirsdag reiste vi til Newton-rommet i Verdal ved Midt Norsk Realfag-og Teknologisenter. Newton-rommet har et tilbud til barnehager, grunnskoler i Verdal, Levanger, Inderøy samt videregående skoler, foreldre og andre interesserte. I undervisningsopplegget får elevene delta i prosjektarbeid med basis i teknologi og tekniske fagområder, de kan også delta i matematikkaktiviteter etter avtalt tema. Rommet er utstyrt med PCer og mye konkretiseringsmateriell. I tillegg får elevene omvisning ved- og presentasjon av Kværner Verdal AS med datterselskaper. Her får elevene prøve ut arbeidsmetoder som brukes på Kværner; sveising, sliping osv ved bedriftens sveiseverksted. Gjennom dette får elevene teoretisk og praktisk kjennskap til yrkene ved Kværner i Verdal.

To pedagoger arbeider i hel stilling tilknyttet sentret. Omvisningen på Kværner sitt område er det pensjonerte arbeidere som tar seg av. En ordning som fungerer veldig bra. 

En ny modul: ”Naturfag i brann” er snart ferdig. Dette er en veldig spennende matematikk-og naturfag-modul, som vi delvis fikk testet ut selv. Vi fikk erfare at det ikke er mulig å tenne en lighter i et oksygen-redusert rom. Dette er en teknologi som brukes for å forhindre brann i for eksempel museer og datarom med servere.
To innholdsrike dager gikk fort - nå ser vi fram til neste anledning for å treffe Newton-nettverket.
 Publisert: 18. april 2012