Viser frem Newton i Europa

Spania, Polen, Tyskland og Nederland blir de første landene som får besøk av de mobile Newton-rommene.
Viser frem Newton i Europa
Tilbake

Det har vært en hektisk vår og sommer hos FIRST Scandinavia, men nå er alt på plass for å vise frem de mobile Newton-rommene i Europa, i nært samarbeid med Boeing. Stian Elstad, daglig leder i FIRST Scandinavia, gleder seg til å presentere Newton-konseptet ute i verden.

De mobile Newton-rommene vil vise frem konseptet vårt på en ny og innovativ måte. Siden rommene er flyttbare vil vi nå mange elever og vise frem Newton-undervisningen i flere land allerede i høst, sier Elstad. 

Stolt partner
– Vi vil inspirere barn og ungdom, og øke deres interesse for realfag, sier Sir Martin Donnelly, som er president for Boeing Europa. 

Siden 2013 har Boeing og FIRST Scandinavia hatt et samarbeid, gjennom blant annet etablering av Newton Flight Academy. Sommeren 2018 ble FIRST Scandinavia Boeing’s offisielle realfagspartner.

– Newton gir mestring og praktisk erfaring med matematikk og luftfart til studenter over hele Europa, og Boeing er en stolt hovedpartner. Newton’s mobile klasserom tilnærming vil nå studenter, på tross av landegrenser og vi gleder oss til å se disse rommene i aksjon, sier Donnely.

Barn og unge som besøker et Newton-rom, får delta i praktisk og utforskende undervisning i matematikk, naturfag og teknologi (STEM).

De mobile Newton-rommene består av to utvidbare containere som slås sammen og blir ett stort klasserom på 70m2. Klasserommene har stått i Bodø siden juni, der de har blitt innredet og testet for undervisning.

Første land ut
Spania er første land ut, der containerne vil stå i tre uker og undervise rundt 550 elever. Etter det drar containerne til Tyskland og Nederland og fem andre land er under planlegging. I tillegg til de mobile Newtonrommene vil det også i høst settes opp et pop-up rom på Lodz universitet i Polen. Det er et klasserom som settes opp på en skole som har egnede lokaler for et Newton-rom 

Vi samarbeider med lokale skolemyndigheter, de frigjør lærere som skal undervise elevene i disse ukene. Våre egne Newton-pedagoger sørger for opplæring på de lokale Newton-lærerne i forkant, sier Elstad.

De fleste landene har valgt undervisningsmodulen som heter «Up in the air with numbers», som fokuserer på matematikk. Vi har også flere andre moduler de kan velge mellom, blant annet koding og fornybar energi. Fokuset i alle er å la elevene jobbe praktisk og utforskende med realfag og teknologi. Vi ønsker at læringa skal gi mening og oppleves som relevant for elevene, sier Markus Bjerkenes.

Han har ansvaret for undervisningen i europaprosjektet, er selv pedagog og har jobbet som lærer i mange år. Nå skal han lære opp, og undervise de lokale lærerne i europaprosjektet. I modulen «Up in the air with numbers» vil elevene i løpet av tre timer planlegge en flytur og fly i simulator, med fokus på matematikk i planlegging og gjennomføring.

Margrethe Skjelbred er prosjektleder for europasatsningen og har mye kontakt med lokale partnere og Newtons største samarbeidspartner, Boeing.

Dette er et utrolig spennende prosjekt og vi er svært fornøyd med å ha Boeing som samarbeidspartner. Vi har også klart å skaffe oss gode kontakter med skolemyndighetene i de enkelte landene, sier hun.

Målet med denne Newton-reisen er å spre det fantastiske undervisningskonseptet Newton er og få etablert permanente rom i flere land. Vi har allerede to rom i Skottland, og flere er under utvikling. I Norge har vi rundt 35 etablerte Newton-rom og flere er under etablering, sier Margrethe

Når Newtons rundreise i Europa starter, er de også ute etter en nasjonal partner som vil drifte Newton-nettverket i sitt land. Denne partneren vil samarbeide nært med oss som sitter i administrasjonen i Bodø. Vi tilbyr det meste en partner trenger for å komme i gang med etableringen av Newton-konseptet i sitt land. Vi hjelper dere i gang og har verktøyene som trengs. Det er bare å ta kontakt, avslutter en fornøyd og engasjert Stian Elstad.

Mer informasjon:
Boeing pressemelding
Flere bilder fra det mobile Newton-rommet

Toppbilde fra venstre: Per-Arild Konradsen, Margrethe Skjelbred, Maria Chaira Boiano, Ole-Morten Mortensen, Linda Brunstad, Stian Elstad, Rigmor Angler og Axel Storli.

Publisert: 13. september 2019