Nyttige dokumenter til modul-utvikling

 

Fase 1 - Ide/skisse

Dokumenter 
Bruk 

Skisse til ny Newton-modul

Dokument som kan brukes til planlegging av en modul. Gir oversikt over ideene. Brukes hvis en ønsker tilbakemelding fra Newton-administrasjonen underveis i prosessen.

 5E-modellen                                                                                                                  Modell for planlegging av praktisk realfagsundervisning. Brukes til planlegging og strukturering av innhold.

 

Fase 2 - Produksjon

Dokumenter 

Bruk

Arbeidsdokument ved utvikling
av skole-modul

Oversikt over alle kapitlene i en modul, med infobokser om hva som skal med, hva som må fylles ut, og notatfelt. Brukes til planlegging og strukturering av innhold. 

Arbeidsdokument ved utvikling
av barnhage-modul

Oversikt over alle kapitlene i en modul, med infobokser om hva som skal med, hva som må fylles ut, og notatfelt. Brukes til planlegging og strukturering av innhold.  

Eksempelmodul 1: Bee-bot og humleliv

Basedokument fra en godkjent modul for målgruppe barnehage, 4-5 år. Gir innsikt i hvordan en barnehage-modul kan være beskrevet. Her er alle kapitler i basen utfylt. 

Eksempelmodul 2: Roboter og omkrets 

Basedokument fra en godkjent modul for målgruppe 6. trinn. Gir innsikt i hvordan en skole-modul kan være beskrevet. Her er alle kapitler i basen utfylt. 

Eksempelmodul 3: Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler

Basedokument fra en godkjent modul for målgruppe 8.-10. trinn. Gir innsikt i hvordan en skole-modul kan være beskrevet. Her er alle kapitler i basen utfylt. 

 

Fase 3 - Godkjenning

Dokumenter 

Bruk
Sjekkliste skole-modul 

Avkrysningsskjema før innsending til kvalitetssikring (skole-modul). Gjennomgås før modulen sendes inn til godkjenning. Dersom utvikler kan krysse av for ja på alle punktene, er modulen klar for innsending.

Sjekkliste barnehage-modul                                                                                                                 Avkrysningsskjema før innsending til kvalitetssikring (barnehage-modul). Gjennomgås før modulen sendes inn til godkjenning. Dersom utvikler kan krysse av for ja på alle punktene, er modulen klar for innsending.


Oppdatert