Nyttige dokumenter

Ulike arbeidsdokumenter som kan være nyttig ved utvikling av modul: 

Tittel  Kort om
Arbeidsdokument ved modul-utvikling

Inneholder en oversikt over alle kapitlene i en modul, med infobokser om hva som skal med, hva som må fylles ut, og notatfelt. 

Disposisjon ny modul

Forslag på mal for bruk i planlegging og skissering av innholdet/oppbyggingen av en modul. Den inneholder også et eksempel på disposisjon. 

Sjekkliste skole

Gjennomgås før modulen sendes inn til godkjenning. Dersom utvikler kan krysse av for ja på alle punktene, er modulen klar for innsending. 

Sjekkliste barnehage

Gjennomgås før modulen sendes inn til godkjenning. Dersom utvikler kan krysse av for ja på alle punktene, er modulen klar for innsending. 

5E-modellen

Modell for planlegging av realfagsundervisning.

5E-plakat

Plakat til bruk i planlegging av realfagsundervisning. Den er satt opp for å passe et trykk på 60 x 80 cm

Eksempelmodul 
WeDo 2.0 

Basedokumentet til en godkjent modul for småtrinnet, inkludert vedlegg. 

Eksempelmodul
"Et luftig oppdrag"

Basedokumentet til en godkjent modul for ungdomstrinnet, inkludert de fleste vedlegg. 
Eksempelmodul "Nordlys. Himmelsk dans." Basedokumentet til en godkjent modul for VG1, inkludert de fleste vedlegg.  

 
Underveisrapport - modul skole Fyll ut skjema og få en underveisvurdering fra kvalitetssikrer. Skjema sendes til Newton-administrasjonen som videresender til kvalitetssikrer. 
   
Underveisrapport - modul bhg Fyll ut skjema og få en underveisvurdering fra kvalitetssikrer. Skjema sendes til Newton-administrasjonen som videresender til kvalitetssikrer. 

   

 Grublekarakterer    Illustrasjoner som lærere kan bruke for å starte en faglig diskusjon. Lastes ned slik at dere kan lage «grubletegninger» i powerpoint eller word.

Oppdatert