FIRST Scandinavia

FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse med formål å stimulere barn og unges interesse for naturfag, matematikk og teknologi i sin alminnelighet, gjennom programmer der barna selv er drivkraften. Les mer om oss på firstscandinavia.org
 
Konseptene vi arbeider med er:

FIRST LEGO League (FLL)
FIRST Scandinavia står bak FLL i Skandinavia. FLL er et lærerikt flerfaglig prosjekt hvor målgruppen er barn og unge i alderen 10-16 år. Hvert år kommer et nytt samfunnsrelevant tema som lagene skal arbeide med. Prosjektperioden varer i åtte uker og ender opp i en spennende kunnskap- og teknologiturnering. Les mer. www.hjernekraft.org

Newton
På basis av vår erfaring med FLL har vi siden 2003 utviklet Newton-konseptet. FIRST Scandinavia eier varemerket Newton og bygger og drifter Newton-nettverket i Norge. I all hovedsak går det ut på å samle gode flerfaglige undervisningsmoduler som har fokus på realfag i et nettverk og sørge for spredning, kontinuitet og kvalitet i henhold til læreplanene. Om Newton
Oppdatert