Newton-konseptet

Newton-konseptet er skapt av og eies av den ideelle stiftelsen FIRST Scandinavia. Formålet er å gi flest mulig barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. Undervisningen er variert og har fokus på praktiske aktiviteter.

 

Siden 2003 har konseptet utviklet seg til å omfatte et stort nettverk av Newton-rom, Newton-lærere og ressurser. Dette for at barn og unge, i skole og barnehage, skal få best og størst mulig læringsutbytte i tråd med læreplanen.

Målet er å etablere Newton-rom slik at flere barn og unge får Newton-undervisning som en del av sin skolehverdag.
Konseptet spres også internasjonalt.


Med Newton-rom i en kommune
• kan skolene dele på de gode realfagslærerne
• kan skolene dele på relevant og spennende utstyr
• kan samarbeid med lokalt næringsliv blomstre
• kan kommunen realisere kort- og langsiktige planer

Når man etablerer og driver et Newton-rom blir man en del av nettverket og får tilgang til nettverkets ressurser.

I Newton-nettverket:
• får alle tilgang til egne nettsider med mange funksjoner
• deler alle på kvalitetssikrede undervisningsopplegg 
• deltar alle på kurs og nettverkssamlinger
• deler alle på erfaringer

Nettverkets sider i Newton

For å sikre gode etableringer og Newton-rom med kontinuitet, er det i konseptet utviklet kvalitetskriterier. Ved utvikling og etablering av Newton-rom skal disse legges til grunn. 


Oppdatert