Piloteringsprosess ved etablering av Newton-rom

Når Newton-rommet er ferdigstilt og klargjort for undervisning skal det undervises i modulene og man skal gjøre seg erfaringer med undervisningen, logistikken og administrasjonen av Newton-rommet. Deler av det første skoleåret Newton-rommet tilbyr undervisning kaller vi for ”Piloteringsfasen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert