Kvalitetssikringsprosessen

Kvalitetssikringsprosessen har flere faser. Kvalitetssikring i fase én og to er et tilbud fra Newton-administrasjonen, mens fase tre er en obligatorisk del av kvalitetssikringsarbeidet.

Erfaringer viser at utvikling av en Newton-modul er en tidkrevende og omfattende prosess. Ved å be om tilbakemelding tidlig, kan man forenkle utviklingsarbeidet. En endelig kvalitetssikring i Fase 3 er et krav for å få en modul godkjent. 

Godkjenningsfasen - Det obligatoriske kvalitetssikringsarbeidet 
Når en Newton-modul er ferdig planlagt, innført i basen på newton.no og pilotert med elever, er den klar for kvalitetssikring av Newton-administrasjonen og NTNU Skolelaboratoriet.

Godkjenningsprosess: 

 1. Modulutvikler sjekker at alle kapitler i basen er fylt ut i henhold til krav. Se Arbeidsdokument ved modulutvikling for oversikt og informasjon om innhold i de ulike kapitlene. 
 2. Modulutvikler går gjennom Sjekkliste for modulutvikling. For barnehage-modul. For skole-modul. Her finnes kriterier for innsending av ny modul. Dersom alle kriterier er oppfylt, kan du trykke på knappen Send for godkjenning
 3. Pedagogteamet i Newton-administrasjonen gjennomgår modulen i sin helhet, og vurderer om:  
  - modulen følger kvalitetskriteriene.
  - alle kapitler er fylt ut i henhold til krav. 
  - modulen er godt beskrevet, både språklig og metodisk. 
  - alle aktuelle filer er vedlagt. 
  - riktige Newton-maler er brukt på dokumenter.

  Utvikler mottar skriftlig tilbakemelding. Se dokument som brukes her. Når eventuelle endringer er gjort, sendes modulen videre til NTNU Skolelaboratoriet. ​​​

 4. NTNU Skolelaboratoriet vurderer:
  - modulens forankring til læreplan
  - tilpasning til målgruppe
  - om det er tydelig beskrevet hva elevene skal lære i de ulike aktivitetene.
  - om det er godt beskrevet hvordan elevene skal arbeide i læringsaktivitetene.
  - bruk av fagbegreper og helhetlig faginnhold.
  - om for- og etterarbeid har god sammenheng med undervisningen i Newton-rommet.

  Se skjema for NTNU Skolelaboratoriet sin tilbakemelding her. Skjemaet sendes Newton-administrasjonen som videreformidler dette til utvikler. 

 5. Modulutvikler leser tilbakemeldingene fra NTNU, og gjør de endringer som trengs. Revideringer skal gjøres så raskt som mulig, og innen 3 uker. 

 6. Modulutvikler varsler Newton-administrasjonen via epost/tlf når endringer er gjort. Newton-administrasjonen har dialog med NTNU om de siste endringene.  

 7. NTNU Skolelaboratoriet vurderer endringene, godkjenner disse og modulen oppnår statusen Godkjent. 

Les også:
Kvalitetskriterier for Newton-moduler

Oppdatert