Årsmelding/Rapport

Det er viktig at Newton-rommene har høy kvalitet. For det første for at elever og lærere som benytter sitt lokale undervisningstilbud skal ha gode opplevelser og oppnå god læring, men også for at man lokalt og sentralt skal sikre et godt renommé. Hele Newton-nettverket har en felles gevinst i at det er kvalitet i alle ledd. 

I oversikten over alle Newton rom i Norge finnes kun de rom som har sendt inn rapport. Flere av rommene er fremdeles i etablerings- og piloteringsfase og arbeider for å oppnå status "Newton-rom i drift".

En årlig rapport er med på å sikre at rommene fortsatt er i utvikling og/eller drift etter de kriteriene som er satt for å bli/være et Newton rom. Ved manglende rapportering vil det bli sendt påminning og advarsel. Om vi til tross for dette ikke mottar rapport blir Newton-rommet tatt av kartet og ut av nettverket.

Rapport bes innsendt 1. oktober hvert år.
Rapportskjema finnes på Newton-rommenes administrasjonsider.
Oppdatert