WeDo - Dyrehagen (1. trinn)

WeDo - Dyrehagen (1. trinn)

2.2.1 Presentasjon
2.2.2 Aktivitet 1: Øvelse - bygge og programmere en heisekran
2.2.3 Aktivitet 2: Bygge dyrene
2.2.4 Aktivitet 3: Programmere dyrene
2.2.5 Framvisning/demonstrasjon
2.2.6 Avslutning


Presentasjon

Læringsmål:

 • Lære begrepene: aksling, trinse og tannhjul, og kunne gi minst et eksempler på hvor disse brukes i dagliglivet for å overføre bevegelse.
 • Erfare bruk av sensorer, og kunne gi minst et eksempel på bruk av dette i dagliglivet.

Gjennomføring og metodikk

NL leder gjennomgang av legoutstyret, spiller "Kristian", og organiserer en hilserunde.

Etterpå viser NL (ved hjelp av "Kristian") fram dyrehagen, og leter etter dyrene. Kommunisere med elevene og avtale oppdrag.

Elevene samler seg rundt dyrehage-bordet, og følger med.


Aktivitet 1: Øvelse - bygge og programmere en heisekran

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne vise og forklare enkel programmering i dataprogrammet.

Gjennomføring og metodikk

NL deler ut WeDo-kasser og oppgaveark, og får gruppene i gang.

Elevene skal samarbeide på gruppa, og bygge opp heisekran etter byggeanvisning.

NL monter opp pc/projektor mens gruppene bygger.

Når gruppene er ferdigbygde; demonstrerer NL programmeringsverktøyet og de ikonene elevene skal bruke. Demonstrerer heisekranen, slik at legofiguren kommer opp, men snurrer rundt når den kommer på toppen (dette synes elevene er ustyrtelig morsomt!) Bli enige med elevene om at man også må beregne hvor lang tid motoren til heisekranen skal stå på. Forklare at 10, 20, 30 tilsvarer 1, 2 og 3 sekunder, og vise dette med klapping av tid.

NL setter elevene igang med programmeringen.

Elevene programmerer heisekranen, og lager to programmer:

 • Først et program som heiser legopersonen helt opp.
 • Deretter et program som heiser legopersonen helt ned igjen.

 NL leder oppsummeringen, og lar elevene komme med sine løsninger. ​​Vedlegg til aktivitet:


Oppgaveark heis
WeDo_funksjonerAktivitet 2: Bygge dyrene

Læringsmål:

 • Kunne følge en tredimensjonal byggetegning. 

Gjennomføring og metodikk

Newton-lærer:

 • Tildeler gruppene hver sitt dyr de skal bygge. Prøver å forutse hvilke grupper som mestrer de vanskeligste dyrene, og hvem som bør ha enklest oppgave. 
 • Viser hvordan man kommer inn på byggeveiledningen, og viser hvordan man bygger opp de første brikkene (bla. hvilke/antall deler, riktig plassering, lengde). Dette gjøres i dialog med elevene.
 • Følger med underveis i byggingen, og hjelper til hvis nødvendig. Et supplering-sett med reservedeler er greit å ha tilgjengelig.

Elevene: 

 • Følger med på instruksjon, og deltar i dialog.
 • Samarbeider om å finne deler og bygge dem opp riktig.
 • Rydder sammen løse deler og deltar på ulike pauseaktiviteter når byggingen er ferdig.Vedlegg til aktivitet:


bilder dyr WeDo.docxAktivitet 3: Programmere dyrene

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne vise og forklare enkel programmering i dataprogrammet.

Gjennomføring og metodikk

NL samler elevene, repeterer brukte programmeringsikoner, og viser nye programmeringsikoner.
Hjelper gruppene underveis.

Elevene programmerer først foreslått program på utdelt ark. Deretter prøver de ut, og utvikler programmet, eller lager nye program.Vedlegg til aktivitet:


Forslag programmering av dyrFramvisning/demonstrasjon

Læringsmål:

 • Lære begrepene: aksling, trinse og tannhjul, og kunne gi minst et eksempler på hvor disse brukes i dagliglivet for å overføre bevegelse.

Gjennomføring og metodikk

NL organiserer hvordan framvisningen skal gjennomføres - her må man vurdere organisering etter hvor god plass man har til rådighet i forhold til antall elever.

NL spiller "Kristian" og leder en teknisk dialog med elevene.

Elevene skal forberede, og vise fram minst et program for de andre.
De skal også svare på tekniske spørsmål fra "Kristian", og følge med på de andres framvisninger.Avslutning

Læringsmål:

 • Lære begrepene: aksling, trinse og tannhjul, og kunne gi minst et eksempler på hvor disse brukes i dagliglivet for å overføre bevegelse.
 • Erfare bruk av sensorer, og kunne gi minst et eksempel på bruk av dette i dagliglivet.

Gjennomføring og metodikk

Elevene rydder og sorterer i kassene etter instruksjoner fra NL. NL sjekker kassene.

NL leder oppsummering av tekniske løsninger med fokus på tannhjul. Hvis det er tid til overs; oppsummering av noen programmeringsfunksjoner.

Presentere etterarbeid.

Elevene følger med, og er aktiv i dialog omkring oppsummering.

Newton-modul nr. 1936

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 3,5 timer