WeDo 2.0 - Milo utforsker vekt og friksjon (3. trinn)

WeDo 2.0 - Milo utforsker vekt og friksjon (3. trinn)

2.2.1 Aktivitet 1: Vi utforsker vekt
2.2.2 Aktivitet 2: Vi utforsker friksjon
2.2.3 Aktivitet 3: Trekkekonkurranse


Aktivitet 1: Vi utforsker vekt

Læringsmål:

  • Elevene skal måle massen av ulike objekter og notere ned resultatet med riktig måleenhet.
  • Elevene skal presentere egne observasjoner og samtale om mulige forklaringer på det de har observert.

Gjennomføring og metodikk

Newton-alarmen går og alle elevene legger fra seg arbeidet og møter i amfiet. Vi tar for oss den første aktiviteten der elevene skal bli litt bedre kjent med Milo og rapportskjemaet som skal brukes gjennom dagen.

Elevene skal i denne aktiviteten finne ut hvor mange gram Milo veier og hvor mange gram han kan dra på kjelken sin. Newton-lærer viser først frem rapportskjemaet og snakker litt om hva som er viktig når man skal skrive rapport; navn, dato, riktig måleenhet (riktig beskrivelse av tallene vi skal ha med). Vi snakker videre om måleenheten gram som vi skal bruke gjennom dagen, og elevene får mulighet til å kjenne på ulike gjenstander og tippe på hvor mye de veier. Newton-lærer veier gjenstandene og får samtidig demonstrert hvordan kjøkkenvektene virker. Her er det viktig å presisere at det må stå 0 gram på vekta før man skal veie noe. 

Deretter går vi videre med å demonstrere hvordan elevene bruker klossene til å finne ut hvor mange gram Milo greier å dra på kjelken sin. 

Vi avslutter økta med å demonstrere hvordan elevene programmerer Milo ved å bruke en LEGO-mann i enkel heisekran (fra WeDo - Dyrehagen). Se egen beskrivelse i vedlegg.

Elevene går deretter i gang med aktiviteten. 






Aktivitet 2: Vi utforsker friksjon

Læringsmål:

  • Elevene skal måle massen av ulike objekter og notere ned resultatet med riktig måleenhet.
  • Elevene skal presentere egne observasjoner og samtale om mulige forklaringer på det de har observert.

Gjennomføring og metodikk

Klokka 11.15 (etter lunsj) møter alle i amfiet til en innledning av neste aktivitet.

Aktiviteten går ut på å prøve ut andre hjul og andre underlag, og se hvor mange gram Milo greier å dra på kjelken.  

Vi starter med å diskutere hvordan Milo kan dra en enda tyngre last, og relaterer det videre til ulike typer hjul. Elevene kommer med egne hypoteser på hvilket hjul som vil være best å bruke. Deretter snakker vi om ulike underlag og demonstrerer begrepet friksjon ved hjelp av et tau festet i et objekt, eks. en koffert. Hva kan vi gjøre med kofferten for at den skal bli lettere å dra? Hva er best å ha på føttene, ullsokker eller sko? Newtonlærer kan gjerne ha på seg et par ullsokker for å demonstrere. Elevene oppfordres til å komme med eksempler på når vi ønsker mye friksjon og når vi ønsker lite friksjon.

Økta i amfiet avsluttes ved at vi repeterer hvordan man kobler seg til Milo når man starter opp robotene igjen (trykker på på-knappen og velger den huben som blinker grønt på ipaden). Her skjer det ofte at elevene kobler seg til naboens robot i stedet for sin egen.

Elevene går deretter i gang med å prøve ut hypotesene sine ved å gjøre de to aktivitetene som er beskrevet i rapportskjemaet. Newton-lærer ser til at elevene bruker måleenheten flittig når de noterer ned resultatene sine. 

Newton-alarmen går ca kl 11.50 og elevene tar med seg rapportskjemaet og møter i amfiet. Vi diskuterer resultatene. «Hva var de beste hjulene? Hvilket underlag ga størst friksjon? Hva ga minst? Hvorfor ble resultatene så forskjellige?». Her er det fint om alle gruppene får mulighet til å uttale seg om sine resultater.

Etter økta i amfiet møter alle elevene rundt robotbordet for å få informasjon om den siste aktiviteten.



Vedlegg til aktivitet:


Rapportskjema.docx



Aktivitet 3: Trekkekonkurranse

Læringsmål:

  • Elevene skal måle massen av ulike objekter og notere ned resultatet med riktig måleenhet.
  • Elevene skal presentere egne observasjoner og samtale om mulige forklaringer på det de har observert.

Gjennomføring og metodikk

Etter oppsummeringen (ca kl 12.00) møtes alle elevene rundt robotbordet og Newton-lærer demonstrerer trekkekonkurransen der målet er å trekke motstanderens robot over en svart strek. 

På bordet ligger det en hvit matte (baksiden av en målematte) med en strek lagd av svart elektrikertape. Robotene bindes sammen via kjettingene på hver sin side av den svarte streken. Vi annonserer start og begge grupper starter programmet som får robotene til å trekke i hver sin retning. Den roboten som greier å trekke motstanderen slik at hjulene kommer på den svarte streken, har vunnet og inntar lederplassen (plassen til venstre). 

Den seirende roboten må forbli på lederplassen helt til noen klarer å slå den ut. Elevene får modifisere robotene sine etter hvert som de taper konkurransen, og vi oppfordrer dem til å utforske vekt og hjultype når de gjør endringene. Kjøkkenvektene gjøres tilgjengelig etter hvert slik at elevene får veid Milo etter kamp. Alle delene i kassen kan benyttes, men det er ikke lov til å gi bort eller låne deler av andre grupper. Vær oppmerksom på at forskjeller mellom roboter kan ha sammenheng med batterinivået. Dersom kjettingene løsner lett kan det vært lurt å ha litt papirtape i nærheten for å feste dem bedre. 

Roboten som står på lederplassen ca kl 12.25 kåres til vinner av trekkekonkurransen og får applaus. I tillegg kan det kåres en ekstra vinnergruppe dersom noen har utmerket seg særlig i utforskende metode (for å styrke inntrykket av at det er forsking elevene først og fremst skal lære i modulen). Vi samtaler deretter om robotenes ulike egenskaper i konkurransen i tråd med det vi har lært gjennom dagen. Eks. har vekta av Milo noe å si? Hjulene? Underlaget? 

Økta avsluttes med å demonstrere demontering av Milo og rydding/sortering av deler.