Fra rumpetroll til frosk

Fra rumpetroll til frosk

2.2.1 Aktivitet 1 - Froskeegg
2.2.2 Aktivitet 2 - Rumpetroll
2.2.3 Aktivitet 3 - Rumpetroll med bakføtter
2.2.4 Aktivitet 4 - Vi leker frosker!
2.2.5 Aktivitet 5 - Voksen frosk


Aktivitet 1 - Froskeegg

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne fortelle om froskens utvikling fra egg til frosk.
 • Elevene skal kjenne til froskens leveområde.
 • Elevene skal kunne beskrive hvordan frosken er tilpasset sine omgivelser.

Gjennomføring og metodikk

Vi bruker vannperler til å illustrere froskeegg. Disse legges i bløt dagen i forveien. Vi sprøyter inn svart icing pastafarge, som illustrerer det befruktede egget.

Newton-lærer tar elevene med til LEGO-bordet hvor vi samtaler om froskeegg.

Ved LEGO-bordet:

Vi introduserer bamsen/hånddukken Freddy-frosk og bruker han til å samtale om eggene med barna. Eksempel på snakkekonsept, - bruk barnas innspill undeveis:

-Kvakk-kvakk. Så hyggelig at dere vil komme på besøk til Newton-rommet i dag. Jeg heter Freddy Frosk og dere skal lære om meg i dag, - hvordan jeg gikk fra å være et lite egg til å bli en voksen frosk. Er det noen av dere som har sett froskeegg uti naturen? Jeg har nemlig blitt pappa for ikke så lenge siden, og vil veldig gjerne vise dere mine 3000 barn.

Frosken løfter vekk kjøkkenhåndkleet og viser petriskålene med eggene i. Vi sender skålene rundt sånn at elevene får kjenne på eggene. De er glatte og geleaktige. Etter en liten stund, samler vi de igjen og Freddy forteller videre:

- Når isen gikk i vår, fant jeg meg en kjæreste og så la hun masse egg i sivet i vannet her. Til å begynne med var det mange tusen egg! Hvorfor tror dere hun la så mange egg? Og hvor har de som er borte blitt av?" (Dialog)

- Det er veldig få av eggene som blir til voksne frosker. Mange tusen egg kan kanskje bare bli til ti frosker. (3000 egg -> 300 små frosk -> 15 voksne frosker.)

- Froskeeggene blir spist av fisker, blant annet av ørreten (Ørreten hopper frem og prøver å spise froskeeggene. Freddy klarer å jage bort ørreten uten at så mange egg går med i dragsuget). - Det er viktig at det er mange egg, for da beskyttes de som ligger innerst. - Det er ikke så lett for ørreten å spise eggene, for den geleaktige massen som ligger rundt egget er så glatt at det er vanskelig for ørreten å få fatt i dem.

- Men jeg har glemt å finne mat til eggene mine! Hva tror dere de spiser? Hvordan klarer eggene å skaffe seg mat? Det finnes faktisk mat til froskene inni geleklumpen som de spiser av før de etter 2 uker kommer ut av egget.

 Vedlegg til aktivitet:


Presentasjon: Fra rumpetroll til frosk - O365.pptx

Alternativ presentasjon: Fra rumpetroll til frosk - Alternativ.pptx
Aktivitet 2 - Rumpetroll

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne fortelle om froskens utvikling fra egg til frosk.
 • Elevene skal kjenne til froskens leveområde.
 • Elevene skal kunne beskrive hvordan frosken er tilpasset sine omgivelser.

Gjennomføring og metodikk

Til Newton-lærer:

Videre i modulen skal elevene følge beskrivelser i WeDo 2.0-software. Her finnes gode instruksjoner for både bygging og programmering. Husk å hold faglig fokus på biologi/økologi selv om programmering brukes som verktøy.

I amfiet: 

Elevene samles i amfi. Newton-lærer innleder: - Etter ca. 2 uker har rumpetrollet vokst seg så stort inni egget at det er klart til å ta det store steget ut i dammen. De er ca. 1 cm (12 mm) lange og har en hale som er lengre en kroppen. (Ark 4 ppt) Vi skal nå bruke lego (WeDo 2.0) til å se på hvordan rumpetrollet ser ut og hvordan det beveger seg i vannet.

Newton-lærer viser enkel programmering ved bruk av ikonene startblokk, motorretning, motorstopp og lydblokk, se bildet under:

Vi gjennomgår deretter byggeinstruksjoner for rumpetrollet  i WeDo 2.0 på skjerm. Se Veiledende prosjekt 4. Froskens metamorfose.

Det er viktig å presisere at de må bruke riktige LEGO-deler, ved å telle eller bruke målestokkskjema. Vi oppfordrer til samarbeid og til å bytte på oppgavene underveis i byggingen. Siden en gruppe består av to elever, er en elev nettbrett-ansvarlig og den andre LEGO-ansvarlig. Dersom en gruppe består av 3 elever kan en elev trykke på nettbrettet, en elev lete etter klosser og en elev bygge. Etter tre trykk på nettbrettet bytter de på oppgavene. For å gjøre det enkelt, kan man ha en elevstol til hver oppgave. Forklar elevene at de skal stoppe når første byggeinstruksjon er ferdig (bilde 26 i byggeinstruksjonen).

Gruppearbeid, arbeidsstasjon:

Elevene sendes i en og en gruppe til arbeidsstasjonene. (Klasselærer har delt elevene inn i par på forhånd.). Elevene sitter ved sin arbeidsstasjon og samarbeider om å bygge rumpetrollet. Når rumpetrollet er ferdig bygd, programmerer de den til å bevege seg ved bruk av startblokk, motorretning, motorstopp og lydblokka. De innser fort at rumpetrollet de har lagd, ikke har føtter, og derfor ikke klarer å bevege seg. Mens vi venter på at alle grupper skal oppdage dette, oppfordrer vi gruppene som er ferdige til å bruke flere lyder i programmet. 

Dialog ved LEGO-bord:

Vi samler elevene rundt LEGO-bordet for en dialog: Hvordan er rumpetrollet tilpasset livet i vann? Hva spiser de, og hva spiser dem? Hvordan kan rumpetrollet puste under vann?

Til info Newton-lærer:

- Rumpetrollene spiser alger og døde planterester, men de kan også spise døde insekter og andre rumpetroll. 
 
- Rumpetroll blir spist av: Ferskvannsfisk, fugler (bla. hegre), andre rumpetroll og frosker, salamander

- Rumpetrollet puster med gjeller og gjemmer seg i sivet for å beskytte seg mot fiender.

Annet fagstoff: https://www.naturarv.no/index.php?id=305347

Newton-lærer spør: Kan rumpetrollet dere har bygd bevege seg? - Nei, fordi vi ikke har motor koblet til halen til rumpetrollet. Ute i naturen bruker rumpetrollet halen til å bevege seg. 


Aktivitet 3 - Rumpetroll med bakføtter

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne fortelle om froskens utvikling fra egg til frosk.
 • Elevene skal kjenne til froskens leveområde.

Gjennomføring og metodikk

I amfiet:

Newton-lærer spør elevene: - Kunne rumpetrollet dere bygde bevege seg? – NEI! 
Som dere ser på bilde i ppt, har vi gått fra egg til rumpetroll. Rumpetrollet ute i naturen bruker halen til å bevege seg. Rumpetrollene svømmer godt med halen sin. Når rumpetroll får føtter, er dette en lur tilpasning for å leve på land. Tenk å kunne leve både i vannet og på land!

Fokus flyttes over til WeDo-modellen: Newton-lærer viser videre byggeinstruksjon for å få på føtter i veiledende prosjekt 4 "Froskens metamorfose". Tips: Trykk på boka for å komme tilbake der de avsluttet tidligere, og bla videre i veiledende prosjekter «Froskens Metamorfose». Bygg etter neste instruks. Fortell elevene at de må bygge to bakføtter. Deretter viser Newton-lærer elevene hvordan elevene kan programmere lyd.

Arbeidsstasjon:

Elevene går tilbake til arbeidsstasjonene og følger den videre byggeinstruksjonen i veiledende prosjekt 4 "Froskens metamorfose", og bygger bakføtter til rumpetrollet. Videre tester de programmet de hadde fra før for å sjekke at rumpetrollet beveger seg. Deretter kan de få modellen til å lage egne lyder.

Ved LEGO-bordet:

Elevene samles rundt LEGO-bordet. Nå kan vi se at rumpetrollene kan bevege seg i vannet som gode svømmere med bakføtter og de er begynt sin tilpasning til et liv på land. Bakføttene gir dem også enklere tilgang på mat og gjør det lettere å flykte fra rovdyr. Elevene får leke litt med modellene sine på bordet.

Overgang til aktivitet 4:
Newton-lærer: Nå har vi sett på hvordan frosken beveger seg i de ulike livsstadiene, og nå skal vi ha en lek der vi hermer etter disse bevegelsene.

Elevene legger fra seg rumpetroll og nettbrett på arbeidsstasjonene og vi samler oss foran skjermen ute i rommet.Vedlegg til aktivitet:


Fra rumpetroll til frosk - O365.pptxAktivitet 4 - Vi leker frosker!

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne fortelle om froskens utvikling fra egg til frosk.
 • Elevene skal kunne beskrive hvordan frosken er tilpasset sine omgivelser.

Gjennomføring og metodikk

På ppt (side 9-28) vil det dukke opp bilder og musikk av frosken i de ulike livsstadiene og av noen rovdyr som spiser frosken. 

Newton-lærer: - Nå har vi lært mye om froskens livsstadier, og nå skal vi forsøke å bevege oss akkurat sånn som frosken gjør i disse stadiene (alle går ut på gulvet). Newton-lærer viser bevegelser til hvert bilde og elevene hermer etter til alle bevegelsene for de ulike stadiene (ppt s. 10-14). Elevene lærer bevegelsen før vi hører lyden som tilhører hvert stadium.

Egg – Elevene krøller seg sammen til en ball og ligger helt i ro på golvet. 
Rumpetroll – Elevene legger seg på gulvet og bruker samlede føtter som hale. De åler seg fremover uten å bruke armer og føtter.
Rumpetroll med føtter – Elevene legger seg på gulvet og bruker føttene til å bevege seg fremover. 
Frosk – Elevene sitter på huk med armene mellom beina og hopper opp og ned. 


Newton-lærer spør elevene hva slags fiender frosken/rumpetrollet har fra lufta (kråke)? Fra land (rev)? Fra vann (ørret)? Dyrene blir synlig i denne rekkefølgen. Spill av lyden som symboliserer rovdyr. - Denne lyden betyr at rovdyrene kommer! Rovdyrene er skumle for de kan spise oss, så vi må skynde og gjemme oss!

Rovdyr – Elevene finner et sted og gjemmer seg for rovdyret.

Når alle bevegelsene er innøvd, skal barna gjøre bevegelsene til musikk og bilde som kommer i tilfeldig rekkefølge. Trykk videre i ppt (s. 15-28). Når musikken skifter, er det et nytt livsstadie som kommer fram og alle skal gjøre bevegelsene som hører til dette stadiet.

Bevegelsesleken gjentas som en avslutning på dagen.  Vedlegg til aktivitet:


Fra rumpetroll til frosk - O365.pptxAktivitet 5 - Voksen frosk

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne fortelle om froskens utvikling fra egg til frosk.
 • Elevene skal kjenne til froskens leveområde.
 • Elevene skal kunne beskrive hvordan frosken er tilpasset sine omgivelser.

Gjennomføring og metodikk

Samtale i amfi:

Aktiviteten starter i amfi der vi samtaler om hvordan frosken går fra å ha bakføtter og hale, til å få framføtter og "miste" halen sin. Det er svært viktig at elevene får komme med sine innspill, og at de dermed er med på føre samtalen videre.

Når frosken utvikler framføtter, skjer dette:
• Frosken slutter å puste med gjeller fordi framføttene vokser der hvor gjellene har vært. De puster oksygen ("luft") som finnes vannet gjennom huden. De utvikler lunger etter hvert som de kan puste med på land.
• Når rumpetrollet får 4 bein, er de ikke i stand til å spise fast føde, men bruker halen som matpakke helt til den forsvinner.
• Når det har gått ca. 12 uker, har rumpetrollet blitt til en voksen frosk. For en forvandling!

Vi ser episoden om frosk fra Tords garasje: https://nrksuper.no/serie/tords-garasje/DNPR90003312/sesong-1/episode-24 (Det ligger en hyperkobling i bildet av Tords garasje i ppt)

Videre samtale (bruk ppt som støtte): 

Ulike frosk: Nå har vi sett på hvordan frosken går fra egg til frosk! Det finnes mange sorter frosk i naturen. Det finnes hele 413 forskjellige froskearter i verden! I Norge finnes 3 arter: 

• Buttsnutefrosk (opp til venstre) – Den frosken vi har mest av.
• Spissnutefrosk (nede til venstre) – Lever sør i landet.
• Damfrosk (høyre) – Norges mest truet dyr. De finnes i bare tre dammer i Arendal. Biologer har tatt med seg 6 frosker til dyreparken i Kristiansand for å avle frem flere. På ett år har de greid å få 25 voksne frosker av de 6, som nå er satt tilbake i dammene. 

Froskens liv: Frosken lever både i vann og på land.

- Hvordan tror dere frosken overlever vinteren? Går i dvale (graver seg ned i jorda, holder seg i dammen under isen).

- Hva spiser frosken? Frosker spiser hovedsakelig insekter, men kan også spise meitemark, snegler, mus, fisk og stort sett alt det de kommer over av små, levende dyr. Noen frosker spiser mindre frosker av samme art. De svelger byttet helt, ved å slenge ut den lange, klebrige tunga si og fange byttet med den.

- Hva er froskens fiender? Frosk blir spist av: Hoggorm, fugler, rev, pinnsvin, ørret. 

- Hvordan beskytter frosken seg? Hopper over uti dammen for å beskytte seg mot fiender, men der er det gjerne andre fiender som fisken. Gjemmer seg under steiner. Mange frosker er glatte i huden – de skiller ut slim, slik at det skal være vanskelig for rovdyr å ta dem. Kamuflasje: Fargen og mønsteret på huden til frosken går i ett med omgivelsene slik at det skal være vanskelig å få øye på dem. Dette hjelper dem med å gjemme seg for rovdyr. Noen frosker later som om de er noe annet enn frosker! Vi ser på to eksempler, en hvor frosken later som om den er fuglebæsj (flekkete mosefrosk), og en hvor frosken later som om den er et blad (malaysisk snutefrosk).

Vi ser om noen elever klarer å finne snutefrosken (ark 33).

Vi viser bilde av verdens giftigste dyr, som er en frosk. Den lever i Mellom- og Sør-Amerika (pilgiftsfrosk). Den verken stikker eller biter, men den farlig å ta på hvis du har en liten rift i huden. Tenk at man kan dø bare av å ta på den! Frosker med sterke farger er generelt giftige. Fargene skal signalisere at «det er farlig å spise meg». Vanligvis skiller frosken ut væsker som er giftig for rovdyret, eller som smaker veldig vondt.

 

Intro til siste byggeaktivitet: 

Newton-lærer spør elevene hvilke endringer vi må gjøre for at rumpetrollet (roboten) skal se ut som og bevege seg som en voksen frosk? Elevene forslår endringer, og Newton-lærer viser på egen rumpetroll-robot.

Det finnes ingen byggeinstruksjon for å bygge om rumpetroll til frosk, så vi må vise elevene alle delene de trenger, og hvordan de skal settes sammen. Halen må fjernes, for den blir en del av kroppen til frosken. I tillegg må bakføttene endres slik at de står parallelt, og gummiknotten byttes ut med en trinse med gummidekk. Dette gjør at frosken kan hoppe fremover. Vi må gi frosken framføtter som gjør at den reiser seg. Til dette trenger vi flere LEGO-deler, se bildet under. 

 

Deretter vises bildet under for å vise hvordan frosken ser ut når den er ferdigbygd: 

Bilde av frosken og legodelene (ark 35 i ppt) vises på skjermen mens elevene bygger. Newton-lærer gir deler ut ark med byggeinstruks til hver gruppe.

 

Gruppearbeid: 
Elevene går til arbeidsbordene sine, og jobber med å endre på rumpetroll-roboten slik at det blir en voksen frosk. De bruker programmeringsblokkene de har lært i løpet av dagen for å få frosken til å bevege seg og lage lyd.

 

Avslutning ved LEGO-bordet:

På slutten av aktiviteten samler vi froskene på LEGO-bordet og starter programmene samtidig for å se hvordan froskene beveger seg. Som oppsummering rundt LEGO-bordet kan vi snakke om hvor frosken har sitt leveområde, både i vann og på land. Vi kan samtale om forskjellen mellom froske-roboten og ekte frosk, - for eksempel: Frosker hopper med alle føttene i lufta, det klarer ikke froske-roboten. Ekte frosk kan spise...osv.

Til slutt går elevene tilbake til arbeidsstasjonen sin for å demontere frosken og sortere LEGO-klossene i kassene. Newton-lærer sjekker at LEGO-klossene er sortert riktig og hjelper til. 

Newton-modul nr. 2199

Best egnet for 2. årstrinn
Tidsbruk 4 timer