Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Etterarbeid

Formålet med etterarbeidet er at elevene skal
 • bruke de de har lært  kunnskap og ferdigheter i nye kontekster og sammen med eksisterende fagferdigheter. 
 • reflektere over det de har lært

Ustyr
 • Datamaskiner med internett-tilgang til alle elevene. Eventuelt kan dette gjøres med noen av gangen.

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi med kull, vann og vind. Sentrale begreper vil være turbin, generator og ulike energiformer.
 • Elevene skal kunne gi en beskrivelse av begrepene; energi, energioverføringer, energitap, stillingsenergi, bevegelsesenergi
 • Elevene skal kunne forklare hva en energikilde er og kunne gi noen eksempler på energikilder.
 • Elevene skal kunne beskrive hva som skjer når magnet og spole beveger seg i forhold til hverandre.
 • Elevene skal kunne diskutere muligheter og begrensninger når det gjelder produksjon og forbruk av energi.
 • Eleven skal kunne forklare hva energi og energikilde er.

Gjennomføring og metodikk

Elevene får i oppgave å forberede et 5 minutters muntlig innlegg for resten av klassen. De skal jobbe gruppevis. 

Fordel følgende oppgaver på gruppene:

 1. Velg en fornybar energikilde, og forklar hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra denne. 
 2. Velg en ikke-fornybar energikilder, og forklar hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra denne. 
 3. Velg en energikilde for produksjon av elektrisk energi, og belys hvilke miljøeffekter dere mener følger med denne måten å produsere energi på.  
Gi elevene en viss tid til diskusjon og forberedelse. Tips de om at det kan være lurt å sette opp en kort disposisjon som hjelp til den muntlige besvarelsen. 

Dersom det er miljø for det i klassen, er det fint å oppfordre til spørsmål og innspill fra de andre. Er det noen som har spørsmål til det dere  hørte? ... 

Newton-modul nr. 1631

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer