Roboter og matematikk - EV3

Etterarbeid

Etterarbeidet består av en praktisk oppgave som er relatert til det de har jobbet med i Newton-rommet. 

Elevene får i oppgave å finne ut hvor mange ganger sykkelhjulet deres må gå rundt (rotere), fra hjemmet til skolen. 


Utstyr: 
  • Google Maps på data e.l. for å finne avstanden mellom elevenes hus og skolen. Alternativt kan GPSer brukes hvis skolen har tilgang på slikt utstyr. 
  • Sykkelhjul
  • skrivesaker

Læringsmål:

  • Elevene skal beregne omkretsen på ulike hjul ved hjelp av eget valgt måleutstyr.
  • Elevene skal kunne gjøre rede for en sammenheng med hjulenes omkrets, og kjørt lengde.
  • Elevene skal kunne gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk.
  • Elevene skal kunne være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem og løsingsstrategier med andre.

Gjennomføring og metodikk

Presenter oppgaven for elevene. Viktig å legge til rette for at de kommer opp med løsning selv. Trekk gjerne noen linjer til det de jobbet med i Newton-rommet.

For at elevene skal kunne løse oppgaven må de vite avstanden fra huset sitt og til skolen, og omkretsen på sykkelhjulet. 

Avstanden kan de finne ved å bruke program på datamaskinen, f.eks. Google Maps. Sykkelhjulet kan de få i lekse og måle hjemme. 
Newton-modul nr. 1681

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer