Robotter og matematik II

Etterarbejde


Gjennomføring og metodikkNewton-modul nr. 1789

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer