Energisk! - Vi utforsker energi

Energisk! - Vi utforsker energi

Etterarbeid

I etterarbeidet skal elevene repetere energi-fagbegrep ved å beskrive ulike energioverføringer. Hver gruppe skal velge ulike ting som skjer på et bilde, og de skal bruke fagspråk i diskusjon og presentasjon av hvordan energi omdannes.

Utstyr:

  • Felles PC/skjerm
  • Elevark, kopieres til hver gruppe (to sider)

Tid: Ca. 1 skoletime


Læringsmål:

  • Eleven skal kunne forklare begrepene stillingsenergi og bevegelsesenergi.

Gjennomføring og metodikk

Klasselærer bruker ppt som utgangspunkt for etterarbeidet. Se notatfelt for snakkekonsept.

Etterarbeidet skal ha fokus på energiformer, omdanning og bevaring av energi. Klasselærer repeterer definisjon på energi og de to hovedformene. Sammen lager lærer og elever en liste over ulike energiformer. (Skrives på tavle, eventuelt vises i ppt etterpå.) For hver av energiformene, blir man gjennom dialog enige om eksempler på ting/gjenstander som innehar disse formene. Eksempler:

  • Stillingsenergi, eks. ei kule øverst i en kulebane
  • Bevegelsesenergi, eks. en kule i fart
  • Kjemisk energi, eks. brødskiva vi spiser
  • Elektrisk energi, eks. hårføneren
  • Lysenergi, eks. LED-pæra i hodelykta
  • Lydenergi, eks. lyden når en ball spretter
  • Varmeenergi (termisk energi), eks. kroppen vår

Videre repeteres energibevaringsloven, og en tenker tilbake på kulebanen i Newton-rommet i samtale: - Hva skjedde med kula i kulebanen? Hvilke energiform hadde den på toppen, og hvordan ble denne energien omdannet? (Gradvis mer og mer bevegelsesenergi) Vi skulle få kula til overføre energi til en bil. Den nyttige energien var bevegelsesenergi. Bilene våre gikk ikke like langt, selv om de var like. Hvorfor ikke? (Ikke alle fikk overført lik mengde energi) Vi hadde «tapt» energi/unyttig energi/noe stjal energien vår. Hva da? Noe energi gikk til banen (banen ristet, fikk bevegelse), noe til lyd (hørte kula krasja med stativene).

Lærer viser to eksempler på energioverføringer, en enkel og grei (lyspære som lyser),og en som krever litt mer (luftballong stiger). Se ppt.

Innledningen skal ikke ta for lang tid (ca. 10 min).

Elevene sitter parvis og får utdelt oppgaveark (NB to sider) med to bilder der det er mye som skjer og som kan komme til å skje. Gruppa skal sammen  bli enige om 3 ting de skal beskrive for hvert bilde. For hver av tingene, skal de komme fram til hva slags energi som omdannes, og hva slags energi den omdannes til. De diskuterer og fyller ut linjene på arket.

Klasselærer leder en oppsummering. Hun viser bildene på skjerm under oppsummeringen. Hver gruppe kommer med minst et eksempel på energioverføring.

Fokus: Oppfordre elevene til å bruke fagbegrep. Noen energioverføringer her kan være vanskelige, - da er det fint å kunne hjelpe elevene til å se flere "løsninger" alt etter hva som skjer. Eks. stiger ballongen eller beveger den seg bortover? I undervisning om energi må vi "tillate" litt ulike svar i noen situasjoner.

 Newton-modul nr. 2273

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer