Roboter og matematikk - EV3

Forarbeid

Formålet med forarbeidet er å:
  • kartlegge og aktualisere elevens forkunnskaper når det gjelder måling av omkrets.
  • skape motivasjon og nysgjerrighet før besøket i Newton-rommet

Utstyr: 

  • pappskiver med ulik form
  • ball
  • skrivesaker


Læringsmål:

  • Elevene skal beregne omkretsen på ulike hjul ved hjelp av eget valgt måleutstyr.
  • Elevene skal kunne gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk.

Gjennomføring og metodikk

Ta utgangspunkt i det elevene kan fra før. Still noen spørsmål som utgangspunkt for samtale med elevene. 

  • Hva er omkrets? 
  • Finn fram en pappskive. Hvordan kan vi finne omkretsen til denne pappskiven? Er det flere muligheter? Finn så mange muligheter som mulig. 
  • Hvordan kan vi beregne omkretsen til denne ballen?

Elevene deles inn i grupper. Gjerne 2 elever per gruppe.

Se på figurene under (figurene er i vedlagt dokument).

1. Drøft sammen; hvilken av figurene har størst omkrets?
2. Dere har et forslag på hvilken av figurene som har størst omkrets. Nå skal dere undersøke om dette stemmer. Velg en av metodene dere jobbet med i oppgave 1, og mål omkretsen på de ulike figurene.


For mer info, se vedlagt dokument.

Newton-modul nr. 1681

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer