Energisk! - Vi utforsker energi

Energisk! - Vi utforsker energi

Forarbeid

Forarbeidet skal forberede elevene på noen begreper som de vil møte og bruke i Newton-rommet. De skal se en film om energiformer og analysere dagliglivet sitt med hensyn på ulike typer energi og hva de bruker energi til.

Elevene deles inn i grupper på tre. Disse gruppene brukes også på Newton-dagen. Dersom antall elever ikke går opp i tre, - lag noen par i tillegg.

Utstyr:

 • PC, projektor, skjerm (felles)
 • Skrivesaker
 • Kladdeark
 • Tavle/flipover

Varighet: 1 skoletime


Læringsmål:

 • Eleven skal kunne forklare begrepene stillingsenergi og bevegelsesenergi.
 • Eleven skal kunne gi eksempler på og beskrive ulike energioverføringer.

Gjennomføring og metodikk

A. Se filmen: https://kunnskapsfilm.no/video/energi/ (ca. 5 minutter)

B. Elevene sitter i grupper på 3 og skal sammen reflektere over noen energiformer fra filmen som er relevante i hverdagen og i de aktivitetene de skal gjennomføre på Newton-rommet.

Klasselærer bruker ppt-presentasjonen (vedlagt) som utgangspunkt for økta. Her finnes forslag til snakkekonsept. Elevene skal gi eksempler på gjenstander/ting i hverdagen rundt dem som har stillingsenergi og bevegelsesenergi, samt lage en oversikt over hva de bruker elektrisk energi til i dagliglivet. 

For hver av de tre energiformene får elevene først tid til å tenke på eksempler individuelt i ett minutts tid. Så diskuterer de og samler sine forslag på en felles liste for gruppa (3 minutter). Klasselærer oppsummerer hvert spørsmål i dialog med elevene, - først ved å ta innspill fra gruppenes lister, siden ved å utfordre elevene til refleksjon rundt energiformene ved hjelp av ulike spørsmål.

Oppgaver m/forslag til spørsmål som brukes i oppsummeringssamtale:

Stillingsenergi i hverdagen - Lag ei liste over gjenstander inne og ute som har stillingsenergi.

 • Hva er felles for alle disse tingene?/Hvorfor har de stillingsenergi? (De er hevet over bakken, de kan falle, de har potensiell energi, noe kan komme til å skje)
 • Hvilke av disse gjenstandene har mest stillingsenergi tror dere? (Størst masse, høyest over bakken)
 • Velg ut en gjenstand; - Hva må til for at denne skal få enda mer stillingsenergi? (Heve den høyere over bakken, gjøre den tyngre)
 • Framheves: Stillingsenergi er avhengig av hvor gjenstanden er plassert.

Bevegelsesenergi - Tenk på en vanlig dag. Hva har du sett som har bevegelsesenergi? Lag liste.

 • Tenk på bilen som hadde bevegelsesenergi, - hvordan ville dere øke bevegelsesenergien til denne? (Mer fart, bruke bensin raskere/mer effektivt)
 • Hva tenker dere har betydning for hvor mye bevegelsesenergi en gjenstand har? (Fart, masse)
 • Kan gjenstandene med stillingsenergi (fra forrige liste) få bevegelsesenergi? Hvordan da? (Hvis de faller, blir utsatt for noe)
 • Framheves: Ting som har fart, har bevegelsesenergi.

Elektrisk energi - Lag en liste over alt du trenger elektrisk energi til i dag.

 • Hvor kommer elektrisk energi fra? (Vannenergiverk)
 • Hvordan lager en elektrisk energi fra vann? ((Vannet har stillingsenergi i magasinet, vannet har bevegelsesenergi og stillingsenergi i rørgatene, turbinene har bevegelsesenergi, generatoren lager elektrisk energi, transporteres via ledninger til husene våre) - Dvs. Omdanning til elektrisk energi
 • Fremheves: Energi kan omdannes fra en form til en annen.

Til slutt utfordres elevene til å tenke over hvordan energi-begrepet brukes i hverdagen. Se presentasjon ark 6.Vedlegg til aktivitet:
Forarbeid presentasjon Energisk.pptx

Newton-modul nr. 2273

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer