WeDo - Dyrehagen (1. trinn)

WeDo - Dyrehagen (1. trinn)

Naturfag: Forskerspiren - Etter 2. trinn: Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen.

 • Lære begrepene: aksling, trinse og tannhjul, og kunne gi minst et eksempler på hvor disse brukes i dagliglivet for å overføre bevegelse.
   
 • Erfare bruk av sensorer, og kunne gi minst et eksempel på bruk av dette i dagliglivet.
   
 • Eleven skal kunne vise og forklare enkel programmering i dataprogrammet.
   

Matematikk: Geometri - Etter 4. trinn: Tegne og bygge geometriske figurer og modeller i praktiske sammenhenger, medregnet teknologi og design.

 • Kunne følge en tredimensjonal byggetegning. 
   

Newton-modul nr. 1936

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 3,5 timer