Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Naturfag: Fenomener og stoffer - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne - forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvike miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

 • Elevene skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi med kull, vann og vind. Sentrale begreper vil være turbin, generator og ulike energiformer.
   
 • Elevene skal kunne gi en beskrivelse av begrepene; energi, energioverføringer, energitap, stillingsenergi, bevegelsesenergi
   
 • Elevene skal kunne forklare hva en energikilde er og kunne gi noen eksempler på energikilder.
   
 • Elevene skal kunne beskrive hva som skjer når magnet og spole beveger seg i forhold til hverandre.
   
 • Elevene skal kunne diskutere muligheter og begrensninger når det gjelder produksjon og forbruk av energi.
   
 • Eleven skal kunne forklare hva energi og energikilde er.
   

Newton-modul nr. 1631

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer