WeDo

WeDo

 • Kunne følge en tredimensjonal byggetegning. 
   
 • Lære begrepene: aksling, trinse og tannhjul, og kunne gi minst et eksempler på hvor disse brukes i dagliglivet for å overføre bevegelse.
   
 • Erfare bruk av sensorer, og kunne gi minst et eksempel på bruk av dette i dagliglivet.
   
 • Eleven skal kunne vise og forklare enkel programmering i dataprogrammet.
   

Newton-modul nr. 1795

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 4 timer