Roboter og matematikk - EV3

Matematikk: Måling - (Etter 7. trinn) Eleven skal kunne velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi, og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit

 • Elevene skal lage en testbane etter oppgitte mål med eget valgt måleutstyr.
   
 • Elevene skal kunne forklare hvilken betydning det har dersom de ikke er nøyaktig i sine målinger og beregninger.
   
 • Elevene skal kunne gjøre overslag i forkant av en oppgave og vurdere om de svarene de regner ut er rimelige.
   

Matematikk: Måling - (Etter 7. trinn) Eleven skal kunne forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar.

 • Elevene skal beregne omkretsen på ulike hjul ved hjelp av eget valgt måleutstyr.
   
 • Elevene skal kunne gjøre rede for en sammenheng med hjulenes omkrets, og kjørt lengde.
   

Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig -

 • Elevene skal kunne gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk.
   
 • Elevene skal kunne være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem og løsingsstrategier med andre.
   

Newton-modul nr. 1681

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer