Energisk! - Vi utforsker energi

Energisk! - Vi utforsker energi

Naturfag: Fenomener og stoffer - LK20 - etter 10. trinn: Eleven skal kunne gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på.

 • Eleven skal kunne forklare begrepene stillingsenergi og bevegelsesenergi.
   
 • Eleven skal kunne gjøre rede for energibevaringsloven.
   
 • Eleven skal kunne gi eksempler på og beskrive ulike energioverføringer.
   
 • Eleven skal kunne beskrive hvordan han/hun har utforsket noen sammenhenger mellom masse, høyde, fart og omdannet energi.
   

Newton-modul nr. 2273

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer