Roboter og omkrets

Roboter og omkrets

Informasjon til klasselærer

- Klassen må følges av lærer, fortrinnsvis matematikklærer.

- Newtonrommet er skofritt, så ta med innesko

- Ta med drikkeflaske og matpakke.

- Vi ønsker ikke at elevene skal bruke mobiltelefon under opplegget. Lærer kan ta bilder. 

- Vi ønsker å ta bilder av elevene som vi bruker til promotering og informasjonsarbeid, meld fra dersom noen elever har reservert seg.

- Meld fra på forhånd om det er elever med spesielle behov som trenger tilpasninger av det pedagogiske opplegget, eller må bruke heis.

- Mandag og torsdag er det Torgeir Kårvand (90235488) som underviser i Newtonrommet. Tirsdag og onsdag er det Stine Slapø Haffke (93088194) som underviser i Newtonrommet. Ta direkte kontakt per telefon dersom det skjer endringer i kort tid før besøket.

- Det er opp til skolen å organisere transport til/fra Newtonrommet. Vi anbefaler å bruke eksisterende busstilbud i så stor grad som mulig (skolebuss, svømmebuss ect.). Tidspunkt for oppstart og avslutning av dagen vil avhenge av varighet på ordinær skoledag samt muligheter for transport. Meld fra estimert ankomst- og avreise-tidspunkt.

Newton-modul nr. 2106

Best egnet for 6. årstrinn
Tidsbruk 4 timer