Energisk! - Vi utforsker energi

Energisk! - Vi utforsker energi

Informasjon til klasselærer

Klasselærer skal dele inn klassen i grupper på tre på forhånd. Det er fint om elevene plasseres i grupper der en tenker de kan samarbeide godt. Hvis antall ikke går opp i tre, lag noen par i tillegg. Det brukes samme grupper i forarbeidet som i Newton-rommet.

Newton-modul nr. 2273

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer