Salmo salar

Newton Bodø: Salmo salar

Elevene skal få en forståelse av laksens livssyklus, både i naturen og i oppdrettsanlegg. Hvilke likheter og ulikheter er det mellom natur og oppdrett. I den forbindelsen skal elevene studere plommesekklarver i stereoluper. Bl.a. skal de studere plommesekken, og på den måten bli kjent med laksens ernæring på dette stadiet. Rømning av oppdrettslaks, og hva det har å si for naturen er også et tema. Elevene skal bli kjent med laks som matfisk. Like før lunsj får elevene en smaksutfordring: klarer de å smake forskjellen på laks og ørret? Etter lunsj repeteres teorien ved hjelp av robotkjøring på en robotbane. Fokuset under denne aktiviteten er ikke på programmeringen, men på formidling og repetisjon av teori. Selv om dette er enkel robotprogrammering, er det viktig at elevene kjenner til robotprogrammering. Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av laksens livssyklus, både i sitt naturlige område og i oppdrett. Det er lagt opp til veksling mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger. Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i plenum, og å få fram det elevene allerede vet om laks. Etter lunsj repeteres teorien ved hjelp av robotkjøring på en robotbane. Banen er spesialdesignet for modulen. Det handler om veldig enkel robotprogrammering. Fokuset under denne aktiviteten skal ikke ligge på programmeringen, men på kombinasjonen av det ungene har lært tidligere på dagen og praktisk robotkjøring. Litt mer om innholdet: Elevene skal undersøke plommesekklarver i stereolupe. To elever jobber sammen. Elevene skal fokusere på ting de ikke klarer å se med det blotte øye: f.eks. yngelens pustebevegelser, gjellene og finner som eventuelt er dannet allerede. Det vil være optimalt å ha plommesekklarver i ulike stadier, fra nyklekkete til noen uker gamle. Etter å ha studert plommesekklarven, diskuteres observasjonene og et nytt begrep innføres: Metamorfose. Her bruker NL igjen Powerpointen. I tillegg er nå laksens ernæring i fokus: Hvordan får den sin karakteristisk rød farge, og finnes det andre fisker som ligner laksen? NL viser hva som skjer når man blander fargestoffet Astaxanthin (kunstig fargestoff for oppdrettslaks) i vann: Avhengig av hvor mye fargestoff som brukes, får vannet en mørk rød farge. Elevene må gjerne smake og lukte på det. NL viser også laksepellets, som elevene kan smake. Det er lagt opp til felles lunsj med smaksprøver av sjøørret og laks. Elevene skal undersøke om de klarer å smake laks. Etter å ha sett at oppdrettslaks og villaks er på ulik måte tilpasset til sitt området, diskuteres det hva som skjer når oppdrettslaks rømmer fra oppdrettsanlegg. For denne modulen er det fokus på kompetansemål etter 4. og etter 7. årstrinn, se under 4. Forankring. Generelt om kompetansemål beskriver de hva elevene skal kunne etter et bestemt årstrinn, men gjelder også for de senere årstrinnene.

I Newton-rommet

Kl. 08.55: Oppmøte ved Newton-rommet
Kl. 09.00: Informasjon om dagen, innføring i temaet - gjennomgang av powerpointen
Kl. 09.10 - 10.10 Studere plommesekklarver under lupe
Kl. 10.10 - 10.45: Teori og praksis del II
Kl. 11.00 - 11.30 Felles lunsj
Kl. 11.30 - 13.30: Robotprogrammering og - kjøring
Kl. 13.30 - 14.00: Avslutning og rydding
Originalmodul:
1548: Salmo salar, Leonie Johann
FIRST Scandinavia
mobil: + 47 450 27 431
leonie@firstscandinavia.org
Denne modulen er revidert av:
Daniel Holand
Newton Bodø

Newton-modul nr. 1579

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer