Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.-10. kl

Energi og miljørom, Harstad: Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.-10. kl

Elevene skal lære om fornybare energikilder. Før elevene kommer til newtonrommet skal de få en innføring i fornybare energikilder. I Newton-rommet skal elevene bygge modeller med solcellepanel, vindmøller eller vannhjul i LEGO. De skal erfare at energien er nødvendig for å få ulike legemer i bevegelse. De skal også lagre energi og siden bruke den på biler bygd av LEGO. De skal finne ut hvor langt og hvor fort bilene kan bevege seg. 8.-10. klasse Elevene skal lære om fornybare energikilder. I Newtonrommet skal elevene bygge modeller med solcellepanel, vindmøller eller vannhjul i LEGO. De skal erfare at energien er nødvendig for å få ulike legemer i bevegelse. De skal også lagre energi og siden bruke den på biler bygd av LEGO. De skal finne ut hvor langt og hvor fort bilene kan bevege seg. Dersom elevene får tid, kan de designe ulike biler for å undersøke hvilken bil som beveger seg fortest. På skolen skal elevene få en innføring i fornybare energikilder. På Newtonrommet skal de i løpet av en skoledag arbeide med vind, vann eller sol som fornybar energikilde (hver gruppe blir tildelt sin energikilde). Denne modulen kan også kjøres som en mobil Newton-modul. Modulen kan være god repetisjon for videregående skole - yrkesfaglig studieretning.

I Newton-rommet

8.30-9.45 Oppstart.
Informasjon og gjennomgang av aktiviteter.
Demonstrasjon av kraftverket
9.15-10.45 Bygge opp legomodellene som skal brukes i arbeidet. Starte med oppgavearkene.
10.45 -11.30 Lunsj
11.30-13.00 Jobbe med oppgavearkene. Etter hvert som elevene er ferdig med oppgavene kan de eksperimentere med bilen som skal brukes i konkurransen.
13.00 - 13.15 Bilkonkurranse.
13.15-14.00 Avslutning og oppsummering
Originalmodul:
1434: Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.-10. kl, Newtonrommet i Harstad
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1067

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer