Elektrisk produksjon, transport og forbruk 8.-10. kl

Energi og miljørom, Harstad: Elektrisk produksjon, transport og forbruk 8.-10. kl

Elevene skal via praktiske forsøk få kjennskap til transformatorens virkemåte, og hvorfor denne er så viktig i forbindelse med langtransport av elektrisk energi. Til slutt skal elevene selv få gjøre en del beregninger på kostnader ved bruk av elektrisk energi. Her vil også elevene få en nærmere kjennskap til begrepene elektrisk effekt og kilowattimer. Så fremt det er tid og mulighet, vil elevene også i løpet av dagen få demonstrert et større vannkraftverk, og prøve å knytte komponenter fra overstående aktiviteter til dette. Modulen inneholder 3 aktiviteter:

1. Produksjon av elektrisk energi

2. Transport av elektrisk energi

3. Forbruk av elektrisk energi

Slutten av dagen bør i tillegg inneholde en plenumsdiskusjon rundt aktivitetene, gjerne i forbindelse med digitale presentasjoner som elevene lager.

Besøket på Newtonrommet tar en skoledag. Før elevene kommer til Newtonrommet bør de ha kjennskap til begrepene strøm og spenning. Videre bør de ha kjennskap til bruken av amperemeter og helst også digitalt multimeter. Les mer om dette under Forarbeid.

Etter at elevene har vært på Newtonrommet kan de jobbe videre med sine eventuelle digitale presentasjoner, de kan jobbe videre med betydningen av induksjon i et samfunnsperspektiv, eller de kan skrive rapporter på en eller flere av aktivitetene som er gjennomgått. Tidsbruk på dette vil variere. Les mer om dette under Etterarbeid.

 

I Newton-rommet

08.30-09.00: Oppstart og introduksjon
09.00-11.15: Aktivitet 1 og aktivitet 2 og eventuelt påstarte aktivitet 3
11.15-11.45: Lunsj (besøkslærer bestemmer sted)
11.45-14.00: Aktivitet 3 og eventuell digital presentasjon
14.00-14.30: Avslutning og oppsummering
Originalmodul:
1177: Elektrisk produksjon, transport og forbruk, Newtonrommet i Harstad
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1217

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer