Naturfag i brann

Midt Norsk Realfag- og Teknologisenter: Naturfag i brann

Et mål med modulen er å stimulere elevenes interesse for realfag gjennom å se konkrete anvendelser av realfaglige prinsipp hos lokale bedrifter. Læringsmål er knyttet til forsøk med forbrenning, å forstå oksygenets betydning for forbrenningsprosessen og vurdere feilkilder i forsøk.

Elevene gjør forsøk i klasserommet, som illustrerer forutsetninger for at det skal antenne / slukke. Dette videreføres gjennom bedriftbesøk hvor elevene får se produkter for brannsikring - med demonstrasjoner og elevforsøk som viser realfaglige prinsipp. Elevene får innføring i ulike typer brann, brannslukking og egnede slukkemidler.

Innhold: Forarbeid: enkle forsøk med forbrenningsreaksjoner på skolen. Ved besøket: Forutsetninger for brann. Elevøvinger med antenning/slukking. Oksygenets betydning for forbrenning. Testing av hypotese, vurdere feilkilder og gyldighet. Besøk i industrihall, produkter for brannsikring, realfaglige prinsipp. På uteområdet: brannslukking og slukkemidler ved det lokale brannvesenet. Oppsummering og oppgaver til etterarbeid. Etterarbeid: skriftlige oppgaver.

Forarbeid i skolen

Forsøk-oppgaver

I Newton-rommet

09.15. Introduksjon til dagen.
Forutsetninger for brann - hvordan unngå antenning, spredning.
Elevøvinger med antenning/slukking.
10.00. Hypotesetesting.
Elevøving med hypotese for forbrenning, vurdere feilkilder og gyldighet.
10.45. Oppsummering av forsøk. Hypotesetesting, variabelkontroll, gyldighet.
Kort intro til bedriftsbesøk.
11.00. Matpause i kantina til 11.30.
11.30. Industrihall (Hypoxic og Securo). Kort presentasjon av bedrifter og produkter. Todeling:.
En gruppe i hallen: brannsikring, produkter, realfaglige prinsipp. Ansvar: bedriftene.
En gruppe ute: ulike typer brann, slukking og slukkemidler. Ansvar: brannvesenet.
Halvveis i økta bytter gruppene.
12.30. Oppsummering. Oppgaver til etterarbeid. Evaluering.
13.15 Heimreise.

Etterarbeid i skolen

Oppgaver
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Per Håvard Myran
Midt Norsk Realfag- og Teknologisenter

Newton-modul nr. 1422

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 4 timer