Algebra for ungdomskolen

Newton Verdal (Midlertidig ENGIA drift): Algebra for ungdomskolen

Algebra i hverdagen Innhold:

  • Noen talltriks - med en algebraisk forklaring Regne ut verdien av flere uttrykk
  • Algebraspill Algebrastafett

Algebra for ungdomstrinnet er utviklet på Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT), og er best egnet for elever på 8. og 9. trinn. I modulen arbeides det med å ufarlig gjøre den ukjente og hjelpe elevene til å få en forståelse av hva den ukjente er, og en grunnleggende forståelse for algebraiske begreper.

Kort om aktivitetene: Lager formler og uttrykk av bestemte tallmønster som bl.a. partall, oddetall, kvadrattall, trekanttall. Bygger videre på dette temaet ved at elevene spiller et spill om antall hopp et ukjent antall frosker hopper i spillet "Froskehopp" og minimum antall flytt ringene i spillet "Tårnene i Hanoi". Ved hjelp av laminerte spillebrett spiller elevene et stigespill inspirert spill, hvor de må regne ut verdien av forskjellige uttrykk med en ukjent. Den ukjente bestemmes av en terning. Vi bygger videre på dette med en stafett som går ut på å løse en ligning med to ukjente for å fylle ut et bingobrett. De ukjente blir bestemt av to terninger i hver sin farge.

Forarbeid i skolen

Gjøre elevene kjent med variabler og konstanter

I Newton-rommet

09:00 Talltriks
09:20 Brettebok og den distributive lov
09:40 Algebraspill
10:00 Figurtall og tallmønster
10:30 Lunsj
11:00 Figurtall og tallmønster --> finne generell formel
11.15 Talltriks og forklaring
11:40 Froskehopp --> Finne rekursiv og eksplisitt formel
12:10 Tårnene i Hanoii --> komme frem til eksplisitt formel
12:30 Algebrakappløp
12:45 Algebrastafett
13:05 Oppsummering og avslutning
13:15 Hjemreise
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Per Håvard Myran
Newton Verdal (Midlertidig ENGIA drift)

Newton-modul nr. 1644

Best egnet for 8. årstrinn
Tidsbruk 4 timer