Newton Engia

Newton Verdal (Midlertidig ENGIA drift): Newton Engia

Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet) som forskerteam som deltar i prosjektet IEA - Energi for framtiden.

Klassen deles inn i seks landslag. I løpet av de to dagene på Engia skal de jobbe med praktiske oppgaver og også svare på spørsmål og oppgaver inne på Læringsportalen (nettportal). Inne på portalen krediteres landslagene med poeng for gode besvarelser. Det er flere forskerteam på Engia i løpet av året. Når alle forskerteamene er ferdig, vil det bli kåret et vinnerteam. Vinnerne er det teamet som har levert inn beste rapport, dvs. har gjort gode besvarelser på læringsportalen. I forkant av oppmøte på Engia er det viktig at elevene er godt forberedte. Under "Forarbeid" finner du mer informasjon.

Forarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Arbeid med nøkkelspørsmål. Innhente info. Arbeid i grupper.

I Newton-rommet

DAG 1
09:00 Elevene får labfrakker og samles i amfiet. Felles intro og energidemonstrasjon. Dialogbasert.
09:45 Aktivitet 1 - Kulebane. Arbeider i grupper. Felles oppsummering.
11:00 Lunsj
11.30 Aktivitet 2 - Induksjonsforsøk. Felles innledning, praktisk arbeid i grupper på arbeidsstasjonene, felles oppsummering.
12:15 Aktivitet 3: Vind- og vannenergiverk. Felles innledning. Praktisk arbeid i grupper. Felles oppsummering.
14:00 Ferdig for dagen
DAG 2
09:00 Felles oppstart. Intro fossilt brensel. Fokus på dialog.
09:30 Aktivitet 4 - Bergartsprøver og mikroskopering av tynnslip. Felles innledning, praktisk arbeid gruppevis på arbeidsstasjonene, felles oppsummering.
10:00 Aktivitet 5 - Geoseismikk. Gruppevis i arbeidsstasjonene.
10:30 Aktivitet 6. Uventet hendelse. Grupper etter ansvarsområder.
11:00 Lunsj
11:30 Aktivitet 7 - Gruppene jobber med dampturbiner og maskiner, og miljøoppgave. Felles innledning, praktisk arbeid i grupper i hovedrom og lab, felles oppsummering.
13:00 Aktivitet 8 - CO2. Praktisk arbeid på lab.
13:45 Oppsummering og avslutning

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Svare på evaluering. Forberede og holde en presentasjon. Arbeid i grupper.
Originalmodul:
1468: Newton Engia, FIRST Scandinavia, i samarbeid med andre aktører.
Denne modulen er revidert av:
Per Håvard Myran
Newton Verdal (Midlertidig ENGIA drift)

Newton-modul nr. 1951

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 10 timer