Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.-10. kl

Newton Realfagsenter Nannestad: Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.-10. kl

Modulen er tilpasset 8.-10. klasse. Elevene skal lære om fornybare energikilder. I Newtonrommet skal elevene bygge modeller vindmøller i LEGO. De skal erfare at energien er nødvendig for å få ulike legemer i bevegelse. De skal også lagre energi og siden bruke den på biler bygd av LEGO. De skal finne ut hvor langt og hvor fort bilene kan bevege seg. Dersom elevene får tid, kan de designe ulike biler for å undersøke hvilken bil som beveger seg fortest. På Newtonrommet skal de i løpet av en skoledag arbeide med vind som fornybar energikilde. Denne modulen kan også kjøres som en mobil Newton-modul. Modulen kan være god repetisjon for videregående skole - yrkesfaglig studieretning.

I Newton-rommet

8.30-9.45 Oppstart.
Informasjon og gjennomgang av aktiviteter.
Demonstrasjon av kraftverket
9.15-11.00 Bygge opp legomodellene som skal brukes i arbeidet.
11.00 -11.30 Lunsj
11.30-13.15 Bygger bil og gjennomfører bilkonkurranse.
13.15-14.00 Avslutning og oppsummering
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Runar Andreassen
Newton Realfagsenter Nannestad

Newton-modul nr. 1526

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer