Roboter og matematikk - NXT

Newton Realfagsenter Nannestad: Roboter og matematikk - NXT

I innledningen tar vi for oss hva en robot er, hvor de finnes i samfunnet og hva de kan gjøre.

Resten av dagen jobber elevene med LEGO roboten NXT som de skal bygge opp, programmere og løse oppgaver med. Det vil være fokus på matematikk og teknologi.

Elevene må beregne omkrets og bruke egnede måleredskaper underveis. De vil også måtte bruke ulike regnearter for å løse de praktiske oppgavene.

Det vil også være en liten konkurranse underveis som inspirerer til innsats:)

Denne modulen brukes både i stasjonære og mobile Newton-rom.

Forarbeid i skolen

Arbeid med nøkkelspørsmål og oppgaver

I Newton-rommet

09.00 - 09.15: Informasjon - dagens tema og samtale om roboter i hverdagen.
09.15 - 10.00. Hvordan virker sensorene og NXT roboten? Gjennomgang av sensorene, NXT enheten og programmet vi bruker for å programmere.
10.00 - 11.00. Elevene bygger og programmerer roboten. De følger et utdelt oppgaveark og får hjelp av bygge- og programmeringsanvisninger. Elevene jobber i eget tempo, to og to sammen.
11.00 - 11.30. Lunsj.
11.30 - 13.30. Fortsette å jobbe i eget tempo etter oppgavearket. I løpet av arbeidsøkten vil det bli avholdt en konkurranse hvor elevene må beregne avstand og forsøke komme nærmest mulig en LEGOmann.
13.30 - 14.00. Demontere robotene, sortere og telle delene.
14.00 - 14.15. Oppsummering av dagen med faglig fokus.

Etterarbeid i skolen

Fagprøve
Originalmodul:
1006: Roboter og matematikk - NXT, Ole Morten Mortensen
Denne modulen er revidert av:
Runar Andreassen
Newton Realfagsenter Nannestad