Elektrisk energi - 7. trinn

Newton Alta: Elektrisk energi - 7. trinn

7. klassetrinn Modulen tar for seg produksjon av elektrisk energi. Gjennom målinger og eksperimenter skal elevene lære hvordan elektrisitet og magnetisme vekselvirker med hverandre, og hvordan dette kan utnyttes for å lage elektromagneter og hvordan vi kan produsere elektrisk energi gjennom induksjon. Modulen inneholder fem aktiviteter: 1. Magnetisme 2. Strømkretser 3. Elektromagnet 4. Elektrisk generator 5. Digital presentasjon Til hver av aktivitetene er det elevark. Besøket på Newtonrommet tar en skoledag. Før elevene kommer til Newtonrommet skal de kjenne til begrepene strøm og spenning. Videre skal de vite hvordan et amperemeter og et voltmeter (eventuelt digitalt multimeter) kobles inn i en enkel strømkrets. Les mer om dette under Forarbeid. Etter at elevene har vært på Newtonrommet kan de jobbe videre med sine digitale presentasjoner, de kan jobbe videre med virkemåten til et vannkraftverk, eller de kan skrive rapporter på en eller flere av aktivitetene som er gjennomgått. Tidsbruk på dette vil variere. Les mer om dette under Etterarbeid.

I Newton-rommet

Kl 08.30-09.00: Oppstart. Informasjon og gjennomgang av aktiviteter
Kl 09.00-11.00: Elevene jobber med Aktivitet 1-2
Kl 11.00-11.30: Lunsjpause
Kl 11.30-13.30: Elevene fullfører Aktivitet 2-4
Kl 13.45: Avslutning
Originalmodul:
1068: Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl, Newtonrommet i Harstad
Denne modulen er revidert av:
Newton Alta
Newton Alta

Newton-modul nr. 1371

Best egnet for 7. årstrinn
Tidsbruk 4 timer