Gull og gråstein

Newton Alta: Gull og gråstein

I innledningsfasen skal elevenes interesse skapes gjennom presentasjon av ulike typer fossiler, mineraler og bergarter. De skal samtale om temaet og studere en liten steinsamling.

For å få inn begrepene sedimentær, metamorf og magmatisk vil det bli vist en film som forklarer dette på en enkel og oversiktlig måte.

I hoveddelen av undervisningsøkten blir elevene å jobbe på fem ulike stasjoner som tar for seg temaene hardhet, kobber, kalkindentifisering, nefelinsyenitt og geologiske informasjonssystemer på internett. Det er beregnet 15 minutter på hver stasjon.

 Dagen avsluttes med oppsummering i fellesskap.

 

I Newton-rommet

9.00-9.15: Informasjon/ presentasjon
9.15-9.25: Lage hypotese: Sortere steiner i tre grupper. Pararbeid. Oppsummering i plenum.


9.25: Se filmen "geologi" på kunnskapsfilm.no. Varighet 9 minutter
9.35: Se på steinsamlingen på nytt med geologiske øyne.
9.45 - 11.00: Stasjonsarbeid. 5 stasjoner á 15. minutter:
Stasjon 1: Kobber og Quiz
Stasjon 2: Mohs hardhetsskala.
Stasjon 3: Kalkidentifisering
Stasjon 4: Nefelinsyenitt
Stasjon 5: GIS
11.00-11.30: Lunsj
11.30-12.45: Stasjonsarbeid fortsetter
12.45: Oppsummering
13.00: Ferdig for dagen

Etterarbeid i skolen

Undersøke bergarter rundt egen skole.
Identifisere kalk.
Se gjerne filmen "North Cape Minerals (1994)" på youtube.com.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Newton Alta
Newton Alta

Newton-modul nr. 1943

Best egnet for 6. årstrinn
Tidsbruk 4 timer