Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder.

Newton Fauske: Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder.

Elevene skal lære om fornybare energikilder. I Newtonrommet skal elevene bygge modeller med solcellepanel, vindmøller eller vannhjul i lego. De skal erfare at energien er nødvendig for å få ulike legemer i bevegelse. De skal også lagre energi og siden bruke den på biler bygd av lego. De skal finne ut hvor langt og hvor fort bilen kan bevege seg. Dersom elevene får tid, kan de designe ulike biler for å undersøke hvilken bil som beveger seg fortest. På skolen skal elevene få en innføring i fornybare energikilder og repetisjon av vei, fart, tid. I Newtonrommet skal de i løpet av en skoledag arbeide med enten vind, vann eller sol som fornybare energikilder (gruppenen blir tildelt en energikilde hver). Tilbake på skolen gjør elevene beregninger med vei, fart og tid, samt setter opp søylediagrammer og skriver rapport ut fra de målingene som ble gjort i Newtonrommet med biler bygd av lego. Besøket vil ta en skoledag. Tid til for- og etterarbeid vil variere alt etter hvilke alternativer som velges (se didaktisk plan for for- og etterarbeid)

I Newton-rommet

8.45 -9.15 Oppstart. Informasjon og gjennomgang av aktiviteter.
9.15-11.00 Bygge opp legomodellene som skal brukes i arbeidet. Starte med oppgavearkene.
11.00 -11.30 Lunsj
11.30-13.00 Jobbe med oppgavearkene. Etter hvert som elevene er ferdig med oppgavene kan de forbedre bilen som skal brukes i konkurransen.
13.00 - 13.15 Bilkonkurranse.
13.15-14.00 Avslutning og oppsummering
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Marie Kristine Kristensen
Newton Fauske