Magnetisme og elektrisitet

Newton Fauske: Magnetisme og elektrisitet

Dette er en modul med praktiske forsøk og eksperimentering. Elevene jobber 2 og 2 hele dagen med innen temaene: Magnetisme, induksjon, strømkretser, leder og isolator, serie- og parallellkobling. Dagen avsluttes med 
at gruppene bygger hver sin strømlabyrint som prøves ut.

Gjennom hele Newton-dagen vil organiseringen være rimelig lik; med organisering 2 og 2, forsøk med beskrivende ark som elevene noterer på, kort oppsummering, og intro til neste aktivitet. Med unntak av den siste aktiviteten, strømlabyrint, tar hver aktivitet cirka en halvtime.

Til alle aktivitetene, unntatt den siste, bruker elevene gruppeutstyr som de finner i egen kasse med sorteringsrom. Det anbefales å kopiere opp aktivitet 1-5, og dele ut alt (som et lite hefte) når man begynner med første aktivitet. Til aktivitet 6 beholder klassen 1-2 av strømlabyrintene som bygges - klasser med over 12 elever beholder 2 labyrinter. De øvrige demonteres av Newtonlærer etter at klassen har dratt hjem. Etterarbeid på skolen er en prøve som bygger på aktivitetene gjort på Newtonrommet. Fasit medfølger. Det er også forslag til ytterligere etterarbeid.

Forarbeid i skolen

Ca. 1 - 2 skoletimer. Elevene ser en kort film før de svarer på spørsmål i en Quiz og jobber parvis med oppgaver.

I Newton-rommet

09.00: Oppstart innledning
09.15: Aktivitet 1, Magnetisme og elektrisitet
09.45: Aktivitet 2, Induksjon og dynamo
10.15: Pause
10.30: Aktivitet 3, hvilken pære vil lyse?
11.00 Matpause
11.40: Aktivitet 4, Forsøk ledere og isolatorer
12.00: Aktivitet 5, Serie- og parrallellkobling
12.45: Aktivitet 6, Lage strømlabyrint
13.45: Oppsummering og avslutning
14.00: Ferdig

Etterarbeid i skolen

ca. 1 - 2 skoletimer. Individuell emneprøve. Praktisk aktivitet og arbeid på viten.no
Originalmodul:
1599: Magnetisme og elektrisitet, Rune Strømsvik, Newton Meløy
rune.stromsvik@meloy.kommune.no
Denne modulen er revidert av:
Marie Kristine Kristensen
Newton Fauske

Newton-modul nr. 2111

Best egnet for 6. årstrinn
Tidsbruk 5 timer