Til værs med tall - Et luftig oppdrag

Newton Eksempelrom: Til værs med tall - Et luftig oppdrag

Et luftig oppdrag gjennomføres ved Newton Flight Academy. Først presenteres elevene for dagens oppdrag via kontakt med HRS og 330-skvadronen i plenum (film). Videre skal elevene jobbe med forberedelser som skal gjøre dem i stand til å løse oppdraget. Elevgruppen er delt inn i tre crew; Alfa, Bravo og Charlie. Hvert crew skal løse flyoppdrag i ulike geografiske områder og må samarbeide for å klare dette. Hvert crew er delt inn i 3 par.

Modulen består av 5 aktiviteter:

  1. Vi utforsker vei, fart og tid. Elevene jobber parvis med å utforske ulike oppgaver knyttet til strekning, fart og tid. Arbeidet presenteres og oppsummeres i plenum.
  2. Forberedelser til flyplan. Vi arbeider i plenum med tid og navigasjon.
  3. Flyplan. Crewene lager hver sin flyplan. Dette innebærer avstandsmålinger, tidsberegninger og å ta ut riktig kurs.
  4. Flytrening. Elevene får øve litt på flyging før oppdraget utføres.
  5. Vi flyr! Oppdraget utføres i simulatorene. Elevene flyr parvis. De observerer og dokumenterer utvalgte punkter, samt diskuterer prioriteringer og rapporterer til Head of Training (Newton-lærer) etter endt flytur.

Newton-lærer leder de faglige forberedelsene til oppdraget. Flytreningen og selve flyoppdraget støttes og veiledes av instruktører fra Newton Flight Academy. 

 

Modulen krever simulatorer. 

 

Forarbeid i skolen

Lese og tolke kart. Enkel navigasjon. 1-2 skoletimer.

I Newton-rommet

09.00: Velkommen. Praktiske opplysninger. Introduksjon av oppdrag.
09.15: Aktivitet 1 - Vi utforsker vei, fart og tid. Forberedelser til oppdrag. Arbeid i par. Oppsummering plenum.
10.05: Pause
10.15: Aktivitet 2 - Vi forbereder flyplan. Tid, navigasjon, flyruter, praktisk demo av å ta ut kurs. Arbeid i plenum.
10.45: Lunsj
11.15: Aktivitet 3 - Vi lager flyplan. Arbeid i par og crew.
12.00: Aktivitet 4 - Flytrening. Arbeid i par ved PC eller i simulatorene.
12.30: Aktivitet 5 - Vi flyr! Oppdraget utføres i flysimulatorer. Crewene følger sine flyplaner, observerer oppgitte punkt, prioriterer og rapporterer.
13.30: Oppsummering og evaluering.

Etterarbeid i skolen

Oppgaver knyttet til strekning-fart-tid. Fokus på metode. 1 skoletime.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Newton-administrasjonen
Newton Eksempelrom

Newton-modul nr. 1958

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer