Newton Engia - Fornybar energi (9. trinn)

Newton ENGIA - Equinor energirom - Mosjøen: Newton Engia - Fornybar energi (9. trinn)

Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her kommer noe bakgrunnsinformasjon om opplegget:

Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet) som forskerteam som deltar i prosjektet IEA - Energi for framtiden. De er delt inn i seks landslag. I løpet av dagen på Engia skal de jobbe med praktiske oppgaver og også svare på spørsmål og oppgaver inne på en Læringsportal. Inne på portalen krediteres landslagene med poeng for gode besvarelser. Det er flere forskerteam på Engia i løpet av året. Når alle forskerteamene er ferdig, vil det bli kåret et vinnerteam. Vinnerne er det teamet som har svart best på Læringsportalen.

I forkant av oppmøte på Engia er det viktig at dere forbereder dere godt. Vedlagt finner du bl.a. en detaljert lærerveiledning og et for- og etterarbeid som gjøres i klasserommet på den aktuelle skolen. Målet er at elevene skal erfare hvordan man kan produsere elektrisk energi fra fornybare energikilder, i dette tilfellet vann- og vindenergi.

I Newton-rommet skal elevene jobbe med praktiske oppgaver knyttet til energi og til forsøk med generering av elektrisk energi. De skal bygge opp sine egne vind- og vannenergiverk og med eget anlegg få omformet bevegelsesenergien i vann og vind til elektrisk energi. 

 

I Newton-rommet

08:30 Elevene ankommer bygget. Henger av seg yttertøyet og setter seg i amfiet.
08.45 Intro og energidemonstrasjon
09:45 Kulebaneaktivitet
11:00 Lunsj
Generering av elektrisk energi
12:15 Vind- og vannenergiverk
14:00 Ferdig for dagen
Originalmodul:
1468: Newton Engia, FIRST Scandinavia, i samarbeid med andre aktører.
Denne modulen er revidert av:
Knut Steffenak
Newton ENGIA - Equinor energirom - Mosjøen

Newton-modul nr. 1520

Best egnet for 9. årstrinn
Tidsbruk 6 timer